KLOKGIETERS EN EEN UNIEK MIDDELEEUWS AMBACHT IN VEGHEL
Door: Rolf VonkElke vrijdagmiddag klinkt vanuit de Dom van Keulen de klank van de Speciosa-klok om het sterven van Christus te gedenken. Deze klok met een diameter van meer dan 2 meter is door een Veghelaar gegoten. In de Middeleeuwen werd in Veghel namelijk een uniek ambacht uitgeoefend: de klokkengieterij. De Veghelse klokkengieters worden gerekend tot het middeleeuwse Bossche gilde. Meester Willem van Veghel is de eerst bekende klokkengieter. Het oudste Bossche klokje uit 1374 in het stadhuis is waarschijnlijk van zijn hand. De nakomelingen van Meester Willem noemden zich veelal Klokgieters. Ook de later aangetrouwde families Van Hyntham en Hoernken die de klokkengieterij in Veghel voortzetten, raakten onder deze naam bekend. De Van Hynthams woonden aan de Donk, de huidige Leest. Daar lag nabij het bedrijf van Goyart van Hyntham een akker met de naam Clockoven. De Clockoven was de plek waar het brons gesmolten werd dat nodig was om de gietvormen te vullen. Die gietvormen werden gemaakt van leem, een grondstof die in het Veghelse landschap volop voorhanden was. Welke klokken er met behulp van de Clockoven gegoten werden, weten we niet. Uit brieven blijkt dat het vervoer van klokken kostbaar was en zorgvuldig werd gepland. Goyart werkte samen met zijn broer Jan van Hyntham die in Den Bosch woonde. Jan werkte veelal voor de Kleefse, Gelderse en Gulikse gebieden, maar goot waarschijnlijk ook de Erpse ‘Katrina’-klok. Goyart is bekend van de Maria-klok in Herpen. Hun zus Liesbeth trouwde met Lambert Hoernken die de klokkengieterij overnam en wiens zonen in het familie-ambacht opvolgden. Het was Jan Hoernken -“Ioannes Hoerken de Vechel”- die in 1449 de grote Speciosa-klok voor de Dom van Keulen goot. Samen met zijn broer Willem vervaardigde hij ook de Gabriel- en Maria-klokken van de Onze Lieve Vrouwekathedraal van Antwerpen en de klok voor de Sint-Laurenskerk in Rotterdam. De laatste klok overleefde het bombardement op de stad in mei 1940 niet. Ook andere door Veghelaren gegoten klokken raakten in de loop der eeuwen verloren bij brand, oorlog of omsmelting. Na 1475 is het klokkengietersambacht uit Veghel verdwenen. De invloed van het Bossche klokkengietersgilde is dan reeds tanende. Behalve de veldnaam Clockoven blijft opvallend genoeg de familienaam Klokgieters in Veghel voortbestaan met de nakomelingen van Goyart van Hyntham en zijn vrouw Geertruyt. Via twee mannelijke telgen belandde de naam na 1700 in Uden en rond 1835 in Boekel waar de naam tot op de dag van vandaag voorkomt. Latere Veghelse Klokgieters stamden op hun beurt weer van deze Udense en Boekelse takken af. Tegenwoordig is de naam in Veghel nog bekend van het gelijknamige schildersbedrijf.
Elke week klinkt vanuit de Dom van Keulen het geluid van de door Veghelaren gegoten middeleeuwse Speciosa-klok (Foto: ger1axg wiki)