De ramen in de St. Lambertuskerk te Veghel
Hoofdingang kerk
 
Glas in Lood. Orgelcompositie van Irene van Osch.
Uitgevoerd door Henk van Riel op het orgel van de St. Lambertuskerk
 
Index
 

Groep 1- Koor, boven het hoofdaltaar

Inleiding groep 1

01
 Het offer van Kaïn en Abel
02  Het offer van Melchisedek
03
  Het offer van Abraham

Groep 2 - Transept links

Inleiding groep 2

04
  Wapen paus Pius X
05 
Maria met twaalf voorvaderen van Jezus
06 
H. Joachim en H. Anna
07 
H. Hart van Jezus en H. Hart van Maria
08 
De terugkeer van de Verloren Zoon
09  
Maria Magdalena zalft de voeten van Jezus
10  
Maria-monogram, letter M

Groep 3 - Transept rechts

Inleiding groep 3

11
  Wapen pastoor B.J. van Miert
12  
Jezus Christus met de twaalf apostelen
13  
H. Ferdinandus en H. Bernardinus
14 
H. Lambertus en H. Jozef
15 
De Goede Herder
16 
De Boetvaardige Petrus
17 
Jezusmonogram, letters ihc

Groep 4 - Achter, boven het orgel

Inleiding groep 4

18
  Het Laatste Oordeel
19 
Versiering gestapelde vierpassen, met het alziend oog van God
20 
Versiering gestapelde vierpassen, met het Griekse christusmonogram XP

Groep 5 - Kooromgang

Inleiding groep 5

21
  De H. Lambertus tot bisschop gewijd
22 
De H. Lambertus uit Maastricht verdreven
23 
Terechtstelling van de H. Leonardus van Vechel
24 
Maria schenkt het scapulier aan Simon Stock
25 
H. Lucia en H. Apollonia
26 
H. Antonius van Padua met knielende ezel
27 
H. Elisabeth van Thüringen en H. Barbara

Sacramentskapel. Inleiding

28
 
Het Heilig Doopsel
29 
Het Heilig Vormsel
30 
Het Sacrament van de Biecht
31 
Het Sacrament van de Heilige Communie
32 
Het Heilig Oliesel (de ziekenzalving)
33 
Het Sacrament van het Heilig Priesterschap
34 
Het Sacrament van het Huwelijk

35  H. Rochus en H. Donatus
36 
De H. Franciscus ontvangt de stigmata
37 
H. Cornelius en H. Hubertus
38 
H. Aloysius
39 
Jezus toont zijn H. Hart aan Margaretha Maria Alacoque
40 
De H. Lambertus in zijn bisdom terug
41 
De H. Lambertus sterft den marteldood

Groep 6 - Zijbeuk links (van voor naar achter)

Inleiding groep 6

42
 Maria schenkt de rozenkrans aan de H. Dominicus
43 
De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria
44 
Maria bezoekt haar nicht Elisabeth
45 
Jezus wordt geboren in een stal van Bethlehem
46 
Jezus wordt in de tempel opgedragen
47 
Jezus wordt in de tempel wedergevonden
48 
Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader
49 
Jezus wordt gegeseld

Groep 6 - Zijbeuk rechts (van achter naar voren)

50
  Jezus wordt met doornen gekroond
51
  Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië
52
  Jezus sterft aan het kruis
53
  Jezus verrijst uit de doden
54
  Jezus stijgt op ten hemel
55
  De Heilige Geest daalt neer over de apostelen
56
  Maria wordt in de hemel opgenomen
57
 Maria wordt in de hemel gekroond

Groep 7 - Achter, boven het portaal

Inleiding groep 7

58
  De hand van God met de zeven christelijke deugden

 
Aanvullende artikelen bij de ramen
 
Ontwerpers en Uitvoering van de vensters
De vensters - de vormen, tekeningen, maatvoering en aantallen
De St. Lambertuskerk in Veghel tot het einde van de 19e eeuw
De Kerk in (Noord-)Brabant tot het einde van de 19e eeuw

Literatuur
Woordenlijst
 
 
WWW.VEHCHELE.NL