04 Wapen paus Pius X
 
 
 
Rozet. Wapen van paus Pius X
Een blindvenster, rozet, hoog in het transept links.
Paus Pius X (Giuseppe M. Sarto (Riese bij Treviso 1835 - Rome 1914)) was paus van 1903 - 1914. Hij is o.a. bekend geworden als een groot pleitbezorger van het regelmatig bijwonen van de H. Mis en het deelnemen aan de H. Communie. Hij bepleitte veelvuldig te communie gaan met het woord uit het Onze Vader: ‘Geef ons heden ons dagelijks brood’. Ook voerde hij in 1910 de zogenaamde kindercommunie opnieuw in. Kinderen mochten voortaan weer vanaf zeven jaar de H. Communie ontvangen, zoals dat ook al mogelijk was vanaf het Vierde Lateraans Concilie (1215). Maar daarna was die leeftijd in de loop der tijd verschoven naar 12 tot 14 jaar. Pius X hechtte ook een groot belang aan het Gregoriaans binnen de kerkmuziek. Hij is in 1954 heilig verklaard.
Zijn devies, niet afgebeeld: Instaurare omnia in Christo - Alles hernieuwen in Christus.
Feestdag paus Pius X: 3 september. Na 1969: 21 augustus.
Pax vobis - Vrede zij met u.
De tekst onder het wapen ‘Pax vobis’ is een vredewens; het is geen wapenspreuk.
Opmerking.
- Paus Pius X is in 1903 tot paus gekozen. Dus moet het venster na die datum zijn geschilderd.
- De gouden en zilveren sleutel in het wapen van paus Pius X zijn hier in de St. Lambertuskerk verwisseld. Standaard op een pauselijk wapen staat de gouden sleutelbaard naar linksboven gericht en de zilveren naar rechtsboven. Mogelijk heeft men per abuis het wapen van Vaticaanstad als voorbeeld gebruikt, waarbij de kleuren van de sleutels omgekeerd worden weergegeven. In dat geval is dit wapen van Pius X pas na 1929 aangebracht. In 1929 werd Vaticaanstad als een onafhankelijke, soevereine staat erkend in het Verdrag van Lateranen tussen de H. Stoel (paus Pius XI, 1857-1939) en het Koninkrijk Italië (Benito Mussolini, 1883-1945).

 
© Foto’s Henk van der Voort - Tekst Wim van Stiphout
Bijdrage Gert beuving:
 
 
Links Het afgebeelde wapen wijkt af van het officiële wapen doordat het anker van zilver is en ook de twee sleutels zijn verwisseld van kleur. De tekst Pax Vobis is niet bekend als wapenspreuk: in die tijd was het nog niet gebruikelijk om een wapenspreuk te voeren. Het is een vredewens.

Rechts In blauw een schuingeplaatst zwart anker met drie haken en een rood touw bevestigd aan het oog boven vergezeld van een gouden ster. In de blauwe, golvende voet van het schild zitten twee golvende smalle balken van zilver. In het zilveren schildhoofd staat een gevleugelde gouden leeuw met zijn rechtervoorpoot op een zilveren boek met daarin de tekst “Pax Tibi Marce Evangelista Meus” (een zgn. Marcusleeuw). Het wapenschild is geplaatst op de twee gekruiste sleutels die verbonden zijn met een rood koord en is getopt met de tiara.
 
© Gert beuving 
 
TERUG VENSTER 04 VENSTER 05