06  H. Joachim en H. Anna

Rozet. Maria-monogram, letter M

De sierlijk weergegeven afbeelding van het Maria-monogram is een symbolische en eerbiedige aanduiding voor de naam van Maria, de moeder van Jezus Christus

# De letter M staat tegen de achtergrond van een stralende zon, omgeven door zes engelenkopjes, ieder met zes vleugels (serafijnen).

 
 

De H. Joachim en de H. Anne
In de Bijbel worden nergens de ouders van Maria, de moeder van Jezus, genoemd. Feitelijk kennen we ze niet. In enkele apocriefe boeken van het Nieuwe Testament komt het ouderpaar Joachim en Anna voor als de ouders van Maria. Hun namen lijken afgeleid van de oudtestamentische namen Jojakim en Hanna. Het paar wordt er beschreven naar voorbeelden van enkele oudtestamentische ouderparen: Abraham en Sara (Gen. 21); Jacob en Rachel (Gen. 29-30); de onvruchtbare moeder van Simson (Re. 13); Elkana en Hanna (1Sam. 1 - 2). Ook zijn er overeenkomsten met Zacharias en Elisabeth, de ouders van Joannes de Doper (Luc. 1). Zij zijn allen ouderparen, die onvruchtbaar zijn en/of reeds op leeftijd zijn. Maar desondanks brengen ze op een bijzondere wijze een kind voort dat bestemd is voor een speciale rol in het heilsplan van God.In de Rooms-Katholieke Kerk worden Joachim en Anna beschouwd als de ouders van Maria, de moeder van Jezus, en in die kerkelijke traditie zijn hun namen en hun geschiedenis zeer geliefd geworden. “Hun leven was eenvoudig en oprecht voor den Heer; voor de mensen onberispelijk en vroom. Want al hun bezit deelden zij in drie delen: één deel besteedden zij aan den tempel en aan de dienaren van den tempel; een ander deelden zij uit aan vreemdelingen en armen; het derde reserveerden zij voor de behoeften van hun huisgezin en voor zichzelf.”, aldus het apocriefe Evangelie over de geboorte van Maria, cap. 1.
Joachim was een herder met een eigen kudde. Hij was een welgesteld man. Toen hij eens in het veld zijn kudde weidde verscheen hem een engel van de Heer, die hem meedeelde, dat zijn vrouw Anna, na lange tijd onvruchtbaar te zijn geweest, alsnog moeder zou worden van een dochter, die zij Maria moesten noemen. Om Joachim te overtuigen verwees de engel naar onvruchtbare vrouwen uit het Oude Testament, die toch nog kinderen hadden gebaard, zoals de onvruchtbare Sara die Isaak baarde, de onvruchtbare Rachel die Jozef baarde, de onvruchtbare (naamloze) moeder van Simson en Hanna, de moeder van Samuël.
Ook Anna werd door de engel van de Heer bezocht, die eerder aan Joachim was verschenen. Tegen haar zei de engel eveneens, dat ze moeder zou worden en dat ze haar dochter Maria moest noemen. Hierna gingen Joachim en Anna, ieder op eigen gelegenheid, naar Jeruzalem en ontmoetten elkaar bij de Gouden Poort. Vervolgens bleven ze in afwachting van hetgeen de engel van de Heer hun gezegd had. Kort erna werd de belofte van de engel vervuld. Nadat zij lange tijd kinderloos waren gebleven werd hun een dochter geboren die zij Maria noemden.
Feestdag H. Joachim: 16 augustus. Feestdag H. Anna: 26 juli. Na 1969 voor beiden: 26 juli.

 

# De H. Joachim.
Joachim, met nimbus, is hier afgebeeld in een rijk uitziende mantel met een sierlijke zoom. Op zijn hoofd staat een gouden diadeem, waarin zijn naam lijkt te staan in Hebreeuwse imitatieletters. Hij draagt een wit bovenkleed. In zijn rechterhand heeft hij een herdersstaf. In zijn linkerhand houdt hij een mandje met twee duiven. Het was gebruikelijk na de geboorte van een kind twee duiven te offeren in de tempel, voor de reiniging van de moeder (Zie: Lev. 12:6-8). De afbeelding staat tegen een blauwe achtergrond met een groene wingerd.
Sanctvs Joachim - H. Joachim

 

# De H. Anna. Anna.
Anna met nimbus, is staande afgebeeld achter haar dochter. Ze draagt een witte sluier om haar hoofd en een cyaankleurige mantel, die ze heel moederlijk om haar dochter laat hangen, terwijl ze haar handen op de schouders van Maria laat rusten. Daaronder draagt ze een rood bovenkleed. Maria, eveneens met nimbus, draagt lang haar. Ze heeft haar handen gevouwen en draagt ook een cyaankleurig bovenkleed. De afbeelding staat tegen een blauwe achtergrond met een groene wingerd.
Sancta Anna - H. Anna

 
# Versiering met florale motieven: tegen een blauwe achtergrond staan een witte lelie en rode roosjes, twee keer, gespiegeld.
 
© Foto’s Henk van der Voort - Tekst Wim van Stiphout
 
TERUG VENSTER 06 VENSTER 07