11 Wapen pastoor B.J. van Miert
 
 
 
Wapen pastoor B.J. van Miert

Een blindvenster, rozet, hoog in het transept rechts.

De belangrijkste momenten in het priesterleven van Bernardinus Joannes van Miert:

- Geboren te Den Bosch, 20 mei 1801.

- Priester gewijd te Munster, 26 februari 1825.

- Kapelaan St. Catharinaparochie, Den Bosch, 11 mei 1826 – 1836.

- Pastoor te Woudrichem, 29 juni 1836 – 1840.

- Pastoor te Veghel, 30 maart 1840 – 1870.

- Deken van het dekenaat Helmond, 5 november 1851 – 1870.

- Geheim kamerheer van Z. H. paus Pius IX, 29 december 1853 – 1870.

- Kanunnik van het kathedraal kapittel van het bisdom ’s-Hertogenbosch, 3 december 1858 – 1870.

- Oprichter en bestuurder van de Congregatie der Onbevlekte Ontvangenis der heilige Moeder Gods en de heilige Franciscus van Assisi, 24 juni 1844 - 1870.

- Overleden te Veghel, 2 juni 1870.

Deken van Miert was de bouwpastoor van de St. Lambertus-kerk en dat is waarschijnlijk ook de reden geweest om zijn wapen in de kerk aan te brengen. 
 
© Foto Henk van der Voort - Tekst Wim van Stiphout
Bijdrage Gert beuving:
 

 
Een rood veld met een gouden keper, onder de keper is het veld blauw met daarop een gouden miskelk met daarboven een zilveren hostie. De hoed is groen met 2x3 kwasten (gebruikelijk voor dekens). De binnenkant is paars gekleurd. Dit wordt normaliter niet gedaan. Zijn wapenspreuk luidde: “In Nomine Domini (in naam van de Heer)”.
 
© Gert beuving 
 
TERUG VENSTER 11 VENSTER 12