12 Jezus Christus met de twaalf apostelen


Roosvenster. Jezus Christus met de twaalf apostelen
Nadat Jezus gestorven en verrezen was, keerde hij terug naar de Vader in de hemel. Zijn apostelen en de later erbij gekomen apostel Paulus hebben vervolgens zijn opdracht uitgevoerd en zijn de wereld ingetrokken om het evangelie van Jezus Christus te verkondigen. Daarmee staan zij aan de oorsprong van de Kerk.
Zie: Bijbel, Matteüs 28:16-20; Handelingen van de Apostelen 9:1-30.

# Centraal staat Jezus Christus. De twaalf raamsegmenten eromheen bevatten voor een deel versiering met een bloemmotief (lelie). In de ronde ramen aan de uiteinden van deze segmenten staan de twaalf apostelen met hun naam op de nimbus én met een deel van het attribuut dat hen kenmerkt.
De cirkelsegmenten tegen de buitenrand bevatten versiering: twaalf engelenkopjes, ieder met zes overwegend blauwe vleugels, serafijnen, tegen een rode achtergrond.
 
 
Jezus Christus (met wereldbol)

# Jezus Christus, met kruisnimbus, staat in de centrale rozet afgebeeld als de Redder van de wereld (Salvator mundi). Hij houdt in zijn linkerhand een wereldbol met daar bovenop een kruis, als teken van zijn soevereine macht over de wereld, die hij gered heeft door zijn kruisoffer. Met de rechterhand maakt hij een zegenend gebaar.
In de zes bladen van de centrale rozet staan, ter versiering, zes sterren tegen een rode achtergrond.  overwegend blauwe vleugels, serafijnen, tegen een rode achtergrond.

De namen van de apostelen zoals ze in het roosraam staan:
 
   
St. Petrus
H. Petrus (met een sleutel)
St. Paulus
H. Paulus (met een zwaard)
St. Philippus
H. Philippus (met een kruis)
St. Jud[as] Thadeus
H. Judas Thadeus (met een knots)
 
St. Jacobus Maj[or]
H. Jacobus de Meerdere (met een pelgrimsstaf)

St. Andreas
H. Andreas (met een andreaskruis, in X-vorm)
St. Bartholomeus
H. Bartholomeus (met een vilmes)
St. Simon
H. Simon (met een zaag)
 
St. Thomas
H. Thomas (met een winkelhaak)
St. Jacobus Min[or]
H. Jacobus de Mindere (met een vollerstang)

St. Joannes
H. Johannes (met een schrijfveer)
St. Matthias
H. Matthias (met een bijl)
 
Opmerking.
- Hier staat bij de twaalf apostelen de apostel Paulus vermeld i.p.v. Matteüs, de evangelist. Paulus is later apostel geworden, na zijn bekering bij Damaskus. Zie Hand. 9:1-30.

-
De apostel Mattias was gekozen i.p.v. Judas Iskarioth, die Jezus verraden had. Zie Hand. 1:15-26. Zie ook: Venster 54 Onder.

-
De H. Thomas, ook Didymus, wordt vaak de Ongelovige Thomas genoemd. Behalve zijn attribuut zijn ook duidelijk zijn hand en wijsvinger te zien die hij in de wonden van Jezus wilde leggen om te kunnen geloven, dat Jezus was verrezen. Zie Joh.20:24-31. Zijn attribuut is een winkelhaak of hoekhaak om aan te duiden, dat hij de patroon van architecten en bouwlieden is.

Let op. De stand van roosvenster 12, met Jezus Christus, verschilt met die van het roosvenster aan de overzijde, venster 05, met Maria. Boven en onder Christus staan vensterbalken. Boven en onder Maria staan in rechte lijn raamsegmenten met afbeeldingen. De roosvensters staan t.o.v. elkaar 15° gedraaid. Ook de stand van de zes-pas in het midden in venster 12 verschilt met die van venster 05.
 
© Foto’s Henk van der Voort - Tekst Wim van Stiphout
 
TERUG VENSTER 12 VENSTER 13