25  H. Lucia en H. Apollonia
 
 
Rozet. Versiering
# Centraal staan vier rozen afgebeeld, omgeven door een sierrand. In de vijf passen eromheen staat steeds een roos afgebeeld, eveneens omgeven door een sierrand. Alles tegen een blauwe achtergrond.
 
 
H. Lucia
De H. Lucia (Syracuse ca. 286 – Syracuse 303) wordt in de Kerk vereerd als maagd en martelares. Haar naam is afgeleid van het Latijnse woord lux, wat licht betekent. Over haar lijdensgeschiedenis bestaan talrijke legendes. Van de H. Lucia wordt verteld, dat zij, toen er voor haar een huwelijk geregeld was, voor Jezus Christus koos als haar bruidegom en de gelofte van kuisheid aflegde. Haar verloofde, een heidense jongeman, was daarover zo kwaad, - het was in de tijd van de vervolgingen onder de Romeinse keizer Diocletianus (284-305) - dat hij haar bij de stadhouder aanklaagde als christin. Deze veroordeelde haar tot prostitutie in een bordeel, waardoor zij haar kuisheid zou verliezen en waardoor ook de Heilige Geest van haar zou wijken. Maar zelfs geen twee paar ossen konden haar naar dat bordeel slepen, zo zwaar werd zij door de kracht en de genade van de Heilige Geest. Daarop liet de stadhouder haar doden met een dolk of een zwaard.
Door deze gebeurtenis is de H. Lucia de patrones van berouwvolle prostituees.
Ze is evenwel vooral bekend als beschermster van het ooglicht en daarom patrones tegen blindheid van lichaam én ziel, en tegen slechtziendheid. Er is namelijk ook een legende die zegt, dat Lucia, toen haar verloofde haar aanbad om haar mooie ogen, zichzelf de ogen zou hebben uitgerukt om onaantrekkelijk te zijn voor haar echtgenoot. Een andere legende zegt, dat haar ogen tijdens de marteldood zijn uitgerukt.
Feestdag: 13 december.

# De H. Lucia, met nimbus, is afgebeeld als een jonge vrouw. Een diadeem siert haar hoofd. Om haar hals heeft ze een rood kralensnoer. Ze is gekleed in een turquoise bovenkleed met twee sierspelden op haar schouders en een witte blouse daaronder met goudkleurige banden om de mouwen. Daaroverheen draagt ze een rode mantel met een sierrand. In haar rechterhand heeft ze een palmtak, een teken van haar martelaarschap. Haar linkerhand drukt ze tegen haar borst. Door haar hals is een dolk gestoken. Ze staat op een witte tegelvloer tegen een bruine achtergrond en bij haar hoofd een blauwe achtergrond; beide met florale motieven erin verwerkt. Boven haar hoofd is een sterretje aangebracht.
 
 
H. Apollonia
De H. Apollonia (Alexandrië einde 2e eeuw – Alexandrië omstreeks 249), maagd en martelares, was een vrouw van aanzien en kende een grote zorg voor zieken en armen. Als christen werd zij, in de tijd dat de haat tegen de christenen een hoogtepunt bereikte, door de Romeinse keizer Decius (249-251) gemarteld. Men sloeg haar een voor een de tanden uit haar mond om haar van haar geloof te doen vallen. Toen dit vergeefs bleek, werd voor haar de brandstapel gereed gemaakt. Onverschrokken bleef ze getuigen van haar geloof in Christus en ze wierp zich daarna in het vuur om te sterven. Ze wordt aangeroepen tegen tand- of kiespijn. Ook is ze de patroonheilige van de tandartsen.
Feestdag: 9 februari.

# De H. Apollonia, met nimbus, is afgebeeld als een oudere vrouw. Om haar hoofd heeft ze een hoofddoek, die wordt vastgehouden door een goudkleurige band. Ze draagt een wit bovenkleed en daaroverheen een groene mantel met sierlijke randen. In de rechterhand houdt ze een tang met een tand vast. In haar linkerhand heeft ze een rood gebedenboek en een palmtak als teken van haar martelaarschap omwille van haar geloof. Ze staat op een witte tegelvloer tegen een bruine achtergrond en bij haar hoofd een blauwe achtergrond; beide met florale motieven erin verwerkt. Boven haar hoofd is een sterretje aangebracht.
 
 
# Tegen een blauwe achtergrond met gotische elementen staan links en rechts van de montant twee lelies, als symbool van zuiverheid van beide maagden. Daarvoor staan twee tekststroken, als een banderol door een diagonale band met elkaar verbonden. Op de stroken staan de aanroepingen tot de heilige vrouwen, afgebeeld in het raamdeel erboven.
Sancta Lvcia ora pro nobis – Heilige Lucia, bid voor ons
Sancta Apollonia ora pro nobis – Heilige Apollonia, bid voor ons
 
© Foto’s Henk van der Voort - Tekst Wim van Stiphout
 
TERUG VENSTER 25 VENSTER 26