47  Jezus wordt in de tempel wedergevonden
 
 
Rozet. Versiering met rode bloemen
Zowel de rode als witte roosjes verwijzen naar de liefde. Hier toegespitst op de liefdevolle zorg van de ouders voor Jezus en de liefdevolle omgang van de gezinsleden van de Heilige Familie met elkaar.

# Centraal staan vijf rode roosjes afgebeeld met groene bladeren, tegen een blauwe achtergrond met rode rand. Daarbuiten in de vier passen staat typisch neogotische versiering: binnen een rode rand staat een wit roosje. Daaromheen geometrische figuren en witte esdoornbladeren tegen een grijze achtergrond, eveneens omgeven door een rode sierrand.
 
 
Jezus wordt in de tempel wedergevonden
Toen Jezus op twaalfjarige leeftijd met zijn ouders in Jeruzalem Pesach (het Joodse paasfeest) had gevierd, bleef hij daar achter zonder dat zijn ouders het wisten, terwijl zij de terugreis aanvaardden. Wanneer ze hem de volgende dag niet aantreffen tussen verwanten en bekenden, gaan ze terug naar Jeruzalem en vinden hem na drie dagen in de tempel, gezeten tussen de leraren terwijl hij naar hen luistert en ze ondervraagt. Iedereen was verbaasd over zijn verstand en zijn antwoorden. Maria zegt dan tegen hem: “Kind, waarom heb je ons dit aangedaan? Je vader en ik zochten je met angst.” Jezus antwoordt daarop: “Waarom zochten jullie mij? Wisten jullie niet, dat ik bezig moet zijn met de dingen van mijn Vader?” Zijn ouders begrepen dit antwoord niet. Maar Jezus ging met hen terug naar Nazareth en was aan hen onderdanig.
Zie: Bijbel, Lucas 2:41-52.

# De jonge, twaalfjarige Jezus, met nimbus, is gekleed in een rode mantel en een wit bovenkleed. Hij zit als een leraar op een bank op een eenvoudige verhoging in de tempel met een grijswit betegelde vloer. Rondom hem zit het aandachtig gehoor van leraren, twee in een groene en een in een turquoise mantel. Rechts naderen Maria en Jozef, beide met nimbus. Maria gekleed in een blauwe mantel en met twee handpalmen naar voren gestrekt. En Jozef in een bruine mantel met een rode kraagzoom en met een reisstaf. Het geheel staat tegen een bruine achtergrond met florale motieven.
Opmerking.
- Dit venster is het vijfde van de reeks ‘De Blijde Geheimen’ van de rozenkrans.
 
 
De H. Familie in het huisje van Nazareth
In de Bijbel tref je nergens een uitvoerige beschrijving van het huisje van Nazareth of van een timmerwerkplaats, waar Jezus met zijn ouders Jozef en Maria woont, samen de Heilige Familie (het heilig gezin) vormend. In de traditie evenwel is er een grote devotie ontstaan voor dit heilige gezin, vooral gevoed door woorden uit het Lucasevangelie: ‘… en hij [Jezus] was aan hen onderdanig … En met de jaren nam Jezus toe in wijsheid en welgevalligheid bij God en de mensen’ (Lucas 2:51-52). Deze korte teksten zijn ook de basis geweest voor talrijke afbeeldingen in de Kerk en in de beeldende kunst.
Zie: Bijbel, Lucas 2:40.51-52. Zie ook: Matteüs 2:23.
Feestdag: zie Opmerking hieronder.

# Een bijna idyllische afbeelding van de timmerwerkplaats, ook wel ‘het huizeken van Nazareth’ genoemd, waar het gezin woont. Jozef legt een plank op de werkbank, terwijl Jezus hulpvaardig een handje toesteekt. De houtkrullen liggen op de grond. Naast Jozef ligt nog een plank op de grond. Rechts zit Maria op een bankje handvaardig wol te spinnen. Maria, Jozef en Jezus zijn met nimbus afgebeeld. Jozef draagt sandalen; Jezus en Maria dragen geen schoeisel. De vloer van de werkplaats is een grijsgroene tegelvloer. De tegels hebben een witte rand. Het tafereel staat tegen een bruine achtergrond met florale motieven. Het geheel ademt de sfeer van een vredig, huiselijk tafereel.
Opmerking.
- Al vanaf de Middeleeuwen bestaan er afbeeldingen van dit bijzondere gezin, Jozef, Maria en Jezus, dat dan nog niet ‘Heilige Familie’ wordt genoemd. Pas in de zeventiende eeuw ontwikkelt zich gaandeweg de devotie tot de H. Familie. In de negentiende eeuw ontstonden her en der in Nederland en België in parochies de zogenaamde Aartsbroederschappen van de H. Familie, die tot doel hadden het belang van het christelijke gezin te benadrukken en te stimuleren.
In 1893 stelde paus Leo XIII (1878 – 1903) het feest van de H. Familie in.
In 1920 werd het door paus Benedictus XV (1914 – 1922) voor de hele Kerk ingesteld: feest van de H. Familie, Jezus, Maria en Jozef. Het werd gevierd op de eerste zondag na de Openbaring van de Heer (Driekoningen). Na 1969 wordt het gevierd op de zondag onder het octaaf van Kerstmis.
- Zowel de hoofdafbeelding als de afbeelding Onder tonen elk een beeld van de H. Familie. Met deze afbeeldingen wordt dit gezin ook gepresenteerd als een voorbeeld van een zorgzaam en goed christelijk huisgezin.
 
© Foto’s Henk van der Voort - Tekst Wim van Stiphout
 
TERUG VENSTER 47 VENSTER 48