51  Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië
 
 
Rozet. De doek van Veronica met het gelaat van Jezus Christus
In de Bijbel komt de naam Veronica nergens voor. Maar er is een Middeleeuwse legende, waarin verhaald wordt van de heilige Veronica, die in de eerste eeuw geleefd zou hebben en die zich bij de volgelingen van Jezus zou hebben aangesloten. Toen Jezus met het kruis naar Golgota liep zou halverwege Veronica met een doek het zweet van Jezus’ gelaat hebben gewist. Als dank daarvoor ontving zij haar doek terug met het gelaat van de lijdende Christus erop afgedrukt. De doek van Veronica behoort ook tot de passiewerktuigen van Christus.

# Op een witte doek is het gelaat van de lijdende Jezus afgebeeld. Jezus heeft een gele doornenkroon op zijn hoofd. De afbeelding is grotendeels in grisailles, tegen een rode achtergrond met een witte sierrand. De drie passen eromheen vormen samen een stralenkrans.
Opmerking.
- Zie ook in deze kerk: kruiswegstatie nr. VI.
 
 
Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië
Nadat Pilatus Jezus had verhoord, leverde hij hem over aan de soldaten. Deze bespotten Jezus en gaven hem daarna het kruis te dragen, waaraan hij zou worden opgehangen. Jezus droeg het kruis van het paleis van Pilatus in Jeruzalem naar de berg van Calvarië, naar de schedelplaats Golgota, even buiten de Jeruzalem.
Zie: Bijbel, Johannes 19:16-17. Zie ook: Matteüs 27:31b; Marcus 15:20.

# Jezus, met kruisnimbus, houdt met twee handen de dwarsbalk van het T-kruis vast, dat op zijn rechterschouder ligt. Hij draagt een doornenkroon en is gekleed in een paars bovenkleed. Links van Jezus staat een soldaat, in een opvallende Romeins aandoende soldatenuitrusting, die Jezus met een touw vasthoudt. De man naast hem, met een felrode mantel, kijkt toe hoe Jezus het kruis op zijn schouders heeft en houdt het kruis ook nog vast met zijn rechterhand. Rechts achter Jezus staat nog een drietal krijgsknechten, van wie de middelste, met blauwe mantel, een hellebaard draagt. Een andere, in een korte gele tuniek, houdt zijn arm gestrekt met een gebalde vuist. De derde, een oudste van het volk, is gekleed in een geelgroene mantel, een rood bovenkleed en een rode muts. Hij kijkt toe. Alle soldaten dragen kleurrijke kleding of een rijke gevechtsuitrusting.
Opmerking.
- Dit venster is het vierde van de reeks ‘De Droevige Geheimen’ van de rozenkrans.
- De weg die Jezus door Jeruzalem aflegde was ca. 600 m. lang. Hoewel de weg niet meer precies valt vast te stellen is er in Jeruzalem vanaf het midden van de dertiende eeuw tot op heden een weg die ‘Via dolorosa’ genoemd wordt; de ‘Lijdensweg’, waarlangs Jezus gegaan zou zijn. Over deze weg zijn tot op de dag van vandaag talloos vele pelgrims gegaan.
 
 
Jezus wordt overgeleverd om gekruisigd te worden
Hoewel Pilatus Jezus tot drie keer toe onschuldig acht, levert hij hem, uit vrees voor het volk, toch uit aan het volk. En nadat de soldaten Jezus hadden bespot deden ze hem de mantel af en trokken hem zijn eigen kleren aan. Daarna brachten ze hem naar buiten, voerden hem weg naar Golgota om hem daar te kruisigen.
Zie: Bijbel, Matteüs 27:31; Zie ook:; Marcus 15:15b.20b; Lucas 23:25b. Johannes 19:16.

# Helemaal links staat een overste van de soldaten, terwijl Jezus door twee eenvoudig geklede krijgsknechten wordt vastgehouden om hem van zijn purperen mantel te ontdoen. Jezus, met kruisnimbus, draagt nog de mantel, waarmee hij was bespot. Ook heeft hij de doornenkroon op het hoofd. Rechts zien we drie soldaten die het T-vormige kruis gereedhouden voor Jezus. De meest linkse van de drie, een hoofdsoldaat, is gekleed in een rijk versierd Romeins soldatentenue. Hij draagt een helm op zijn hoofd en in zijn rechterhand houdt hij een hellebaard vast. Aan zijn linkerzijde draagt hij een zwaard. De twee andere soldaten, beter: krijgsknechten, zijn eenvoudig gekleed met een muts en een korte tuniek. Een van hen is barrevoets; de anderen dragen sandalen.
 
© Foto’s Henk van der Voort - Tekst Wim van Stiphout
 
TERUG VENSTER 51 VENSTER 52