De rijksten van Veghel in 1808

Martien van Asseldonk

Deze gegevens mogen gebruikt worden onder verwijzing naar: Martien van Asseldonk, www.oudzijtaart.nl

 

Vergadering van het gemeentebestuur op 7-12-1808. Nader gelezen een aanschrijving van de landdrost van 18-11-1808 met een daarbij gevoegde tabel, met het verzoek om die tabel voor 10-12-1808 ingevuld terug te sturen.

 

Opgave van een individu in de hoogste klasse en van tien of meerder personen welke in de hoogste of wel op een of twee of meerdere in de hoogste klasse der heffing van de 3 miljoen vastgesteld op 30-3-1808 zijn aangeslagen, geformeerd ter voldoeninge aan de dispositie van den landdrost van Braband van 18-11-1808 no. 34 bij het gemeentebestuur van Veghel.

 

 

Naam

Johan de Jong

Qualiteyt, beroep of nering

Erfsecretaris

Presumtieve inkomsten

1.400-0-0

Presumtieve gegoedheid

2.500-0-0

Aanslag  over de gerepartieerde som van 1808

40-0-0

Aanmerkingen

Gehuwd, heeft 7 kinderen, zoude anders ongehuwd zijnde op eene somme van ten minsten 60 of 70 guldens zyn aangeslagen

 

 

Naam

M. J. van Roosmalen

Qualiteyt, beroep of nering

Roomsch pastor

Presumtieve inkomsten

800-0-0

Presumtieve gegoedheid

3.000-0-0

Aanslag  over de gerepartieerde som van 1808

20-0-0

Aanmerkingen

Om geledene schade door het afbranden van desselvs huizinge veroorzaakt op 20 gulden, zoude anders in een hogere klasse zyn aangeslagen

 

 

Naam

Joost van de Ven

Qualiteyt, beroep of nering

Gecommiteerde en koopman

Presumtieve inkomsten

450-0-0

Presumtieve gegoedheid

5.000-0-0

Aanslag  over de gerepartieerde som van 1808

14-0-0

Aanmerkingen

Gehuwd, heeft een kind

 

 

 

Naam

Aard A. van den Heuvel

Qualiteyt, beroep of nering

Koopman

Presumtieve inkomsten

400-0-0

Presumtieve gegoedheid

5.000-0-0

Aanslag  over de gerepartieerde som van 1808

12-0-0

Aanmerkingen

Gehuwd

 

 

Naam

Theodorus Ross

Qualiteyt, beroep of nering

Predicant

Presumtieve inkomsten

750-0-0

Presumtieve gegoedheid

500-0-0

Aanslag  over de gerepartieerde som van 1808

10-0-0

Aanmerkingen

Ongehuwd doch om bekende omstandigheden geconsidereerd als met een groot aantal kinderen belast

 

 

Naam

Gerard van den Heuvel

Qualiteyt, beroep of nering

Koopman

Presumtieve inkomsten

480-0-0

Presumtieve gegoedheid

3.000-0-0

Aanslag  over de gerepartieerde som van 1808

10-0-0

Aanmerkingen

Heeft 3 kinderen

 

 

Naam

Aard D. van Doorn

Qualiteyt, beroep of nering

Lid van ’t gemeente bestuur en winkelier

Presumtieve inkomsten

500-0-0

Presumtieve gegoedheid

5.000-0-0

Aanslag  over de gerepartieerde som van 1808

10-0-0

Aanmerkingen

Gehuwd heeft 5 kinderen

 

 

Naam

Johannes D. van Doorn

Qualiteyt, beroep of nering

Armmeester en bouman

Presumtieve inkomsten

300-0-0

Presumtieve gegoedheid

3.500-0-0

Aanslag  over de gerepartieerde som van 1808

10-0-0

Aanmerkingen

Gehuwd, doch heeft geen kinderen

 

 

Naam

Dirk van der Landen

Qualiteyt, beroep of nering

Bakker

Presumtieve inkomsten

300-0-0

Presumtieve gegoedheid

3.000-0-0

Aanslag  over de gerepartieerde som van 1808

10-0-0

Aanmerkingen

Gehuwd, heeft volwasse kinderen

 

 

Naam

Hendricus van der Landen

Qualiteyt, beroep of nering

Bakker

Presumtieve inkomsten

300-0-0

Presumtieve gegoedheid

3.000-0-0

Aanslag  over de gerepartieerde som van 1808

10-0-0

Aanmerkingen

Gehuwd, heeft volwasse kinderen

 

 

Naam

Adriaan Raaymakers

Qualiteyt, beroep of nering

Bouman

Presumtieve inkomsten

280-0-0

Presumtieve gegoedheid

4.000-0-0

Aanslag  over de gerepartieerde som van 1808

10-0-0

Aanmerkingen

Gehuwd, heeft volwasse kinderen

 

 

Naam

Gerard van Roij

Qualiteyt, beroep of nering

Schout

Presumtieve inkomsten

500-0-0

Presumtieve gegoedheid

2.000-0-0

Aanslag  over de gerepartieerde som van 1808

6-0-0

Aanmerkingen

Gehuwd, heeft 9 kinderen, zou zonder die op circa 20 gulden zyn aangeslagen

 

Bron: BHIC, Toegang 7697, Oud Gemeentearchief Veghel, inv. nr. 77, resoluties van het dorpsbestuur dd. 7 september 1807 - 1809, fol. 110-113, 7-12-1808.