Eerste steen legging en nok van het huis

Martien van Asseldonk

29 november 2014

Deze gegevens mogen gebruikt worden onder verwijzing naar: Martien van Asseldonk, www.oudzijtaart.nl

 

 

Uit de dorpsrekening van veghel van 1769-1770:

 

-       Den eerste steen aen de nieuwe pastorye huysinge alhier werdende gelegt, hebben regenten aen de metselaers om te verdrinken endaar voor vrolyk te weesen tot een douceur gegeven 5-4-0

-       Alnog gegeven aen de timmerlieden wanneer de kop vant huys was gerigt ten eynde als voor 7-16-0