Sint-Maarten

Martien van Asseldonk

28 november 2014

Deze gegevens mogen gebruikt worden onder verwijzing naar: Martien van Asseldonk, www.oudzijtaart.nl

 

 

Predikant Abraham Magyrus (1634-1702) haalde in zijn antipapistisch werkje over de Almanachs-heiligen fel uit tegen de sinten waarmee de kinderen van jongs af aan werden bedorven.

 

'Onder alle Paepsche feestdagen der vrolykheyt, die met gasten en brassen werden doorgebragt is dit van St. Marten niet de minste.’ Men zong liederen. Men dronk wijn, de kinderen staken ’s avonds kaarsen op of zongen bij een groot vuur.

 

Bron: Rooijakkers, G., Rituele Repertoires. Volkscultuur in oostelijk Noord-Brabant 1559-1853 (Nijmegen 1994) 451.

 

Dat ook in Veghel Sint-Maarten gevierd werd met een vuur blijkt uit de volgende ordonnantie. Op 7 november 1670  geboden de schepenen:

 

‘dat niemant van onse ingesetenen nageburen kinderen sal moghen stoken vuer op St. Martens dagh off avondt’.