De kerkelijke rechtspraak

Martien van Asseldonk

10 juli 2014

Deze gegevens mogen gebruikt worden onder verwijzing naar: Martien van Asseldonk, www.oudzijtaart.nl

 

 

De kerkelijke overheid kende een eigen rechtspraak over de parochianen in de vorm van de synodes, de jaarlijkse parochiale rechtszittingen van de aartsdiaken of deken om te oordelen over inbreuken op goddelijke of kerkelijke geboden. De competentie van de synodes betrof seksuele delicten (ontucht, overspel, incest), huwelijkszaken, schending van zondagsrust, godslastering, woeker, toverij, geweld tegen ouders en geestelijken, ketterij en dergelijke. In de Meierij werden dergelijke synodes in de vijftiende en zestiende eeuw nog gehouden. (Lambrecht, De parochiale synode; Bijsterveld, Laverend, 35-42.)

 

In de aartsdiakonale inkomstenregisters wordt in dit verband ook Veghel een keer genoemd:

 

-        17-2-1418: Ontvangen 10 Rijnsgulden van het de boete van 30 Rijnsgulden voor de buitensporigheden van Bartholmeus Mennens en zijn dochter Clemencia, omdat vader met zijn dochter Clemencia vleselijke gemeenschap had. Hem is in Vechel de absolutie gegeven en hij woont nu bij zijn broer.