Een oud recept tegen de rode loop

Martien van Asseldonk

23 december 2014

Deze gegevens mogen gebruikt worden onder verwijzing naar: Martien van Asseldonk, www.oudzijtaart.nl

 

 

Recept voor de roode loop

 

Neemt een pont van de feynste tarwe blomme en twee loot foely feyn gestooten, in een feynen linnen doeck gedaan ende in twee à dry potten water laaten sieden 1 à 2 ure soo lange dat de tarwe hart is, als dan uyt den doek gedaan ende buytenste roosheyt wat affgedaan ende ontrent een eetlepel vol van dese geraspt in een kommeken soete melck gekookt so wort het een papje, ende dat den pasient in gegeven, sal geen tweemaal gebruyken ofte sdal baat vinde.

 

Om te drincken voor den dorst

 

Neemt in een kanne gekoekt water, twee eetlepels feyne suijkers en een lepel amandel oly ofte bij gebreck olij van de leyst.

 

BHIC, toegang 7697, dorpsarchief Veghel, inv, nr 541.

 

 

Het recept is verdwaald in een archiefdoos waarin verder voornamelijk achttiende eeuwse stukken zitten die betrekking hebben op verschillende belastingen in Veghel. In oktober 1779 werden twee oude mensen in Veghel ziek van ‘de rode loop’. Deze ziekte werd zo genoemd, vanwege bloed in de ontlasting. De ziekte was besmettelijk, maar verspreidde zich niet. In 1781 stak de rode loop weer de kop op. Aan de epidemie van 1781 overleden 50 inwoners van Veghel. Het recept zal uit deze periode dateren.