Tappers en herbergiers

Martien van Asseldonk

Deze gegevens mogen gebruikt worden onder verwijzing naar: Martien van Asseldonk, www.oudzijtaart.nl

 

Vanwege het heffen van een belasting op het verkopen van drank werden de huizen elk jaar in het najaar. geïnspecteerd. Daarvan zijn verslagen bewaard gebleven over de periode van 1680 tot 1706.

 

1705: aanstelling tot collecteur van de aangeschreven dranken van Jan Louis Boor; waarschuwing van de schepenen tegen alle ingezetenen, in het bijzonder de herbergiers en tappers, om geen danken in te slaan en te tappen voordat men deze bij de collecteur van de dranken heeft aangebracht en het recht betaald heeft; alle brouwers, zowel van binnen als van buiten het dorp, worden gewaarschuwd geen dranken in iemands huis 'inne te doen' voor dat ze zijn aangebracht en betaald.

 

Na 1706 veranderde het belastingstelsel.

 

Jaar

 

Aantal tappers

Aantal herbergiers

1680

18

Niet vermeld

1681

17

Niet vermeld

1682

14

Niet vermeld

1683

14

Niet vermeld

1684

11

7

1685

11

Niet vermeld

1686

15

Niet vermeld

1687

11

Niet vermeld

1688

20

5

1689

16

9

1690

17

11

1693

14

8

1694

19

10

1695

12

8

1696

15

9

1698

18

11

1702

17

14

1703

18

11

1704

24

15

1705

16

10

1706

22

Niet vermeld

1720

29

Niet vermeld

1791

21

Niet vermeld

 

 

 

Vonte van de dorpe van Vechel , soo en gelijck die bij schepenen is opgenomen  op 10-12-1680.

-        Harmen Bijmans, 12 kannen wijn, 15 kannen brandewijn en 1 ton bier, verklaart te tappen

-        Cornelis van der Haegen, half oxhooft wijn, een ton bier, 2 potten brandewijn, verklaart te tappen

-        Aart van Helmont, halve ton bier, halve kan brandewijn, tapt

-        Jan Rombouts, niets, maar tapt

-        Jan Gijsberts brandewijntapper, niets, maar tapt

-        Jenneke Philipsen, niets gevonden, tapt

-        Jan Ariens, niets gevonden, tapt brandewijn

-        Simen Willems, een halve ton bier, tapt bier en brandewijn

-        Ariaen Putten, niets, tapt bier en brandewijn

-        Simen Gelissen, niets, tapt brandewijn

-        Aert Donckers, gevonden een half oxhooft wijn, 40 potten brandewijn en 1 ½ ton bier, tapt

-        Jacob Martens, een halve ton wijn, 2 tonnen bier en 25 potten brandewijn, tapt

-        Willem Lambertz, een halve ton bier, 20 potten wijn en 2 potten brandewijn, tapt

-        Tonij Dirck Tilbos, een halve ton bier en 2 potten brandewijn, tapt

-        Wouter van de Santvoort, een ton bier, 25 potten wijn en een stoop brandewijn, tapt

-        Aert Hops, 17 kannen brandewijn, tapt alleen brandewijn

-        Peter Claessen van Valderen, een halve ton bier en een stoop brandewijn, taptWillem

-        Hendrick Lamberts, 4 kannen brandewijn en tapt bier en brandewijn

 

 

Vonte opgenomen ende is tussen 8-7 en 12-10-1681bevonden als volgt:

-        President Cornelis van der Hagen, een half oxhooft wijn, 3 kannen bier en 25 potten brandewijn, tapt

-        Tonij Dirck Tibos, 33 potten wijn en zo veel brandewijn en ¼ ton bier, tapt

-        Willem Lamberts, 2 vamen wijn, een leeg vaatje brandewijn en een vaam ier, tapt

-        Wouter Jacobsen van de Santvoort, ¼ ton wijn, 28 potten brandewijn en 2 pooten bier, tapt

-        Jacob Martens, een half oxhooft wijn, 30 kannen brandewijn en 4 tonnen bier, tapt

-        Aert Donckers, 25 potten wijn en zo veel brandwijn en 2 tonnen bier, tapt

-        Simon Gielissen, 10 kannen brandewijn, tapt

-        Ariaen Putten, 8 kannen brandewijn, tapt

-        Jacob van Geelkercken, een kan brandewijn, tapt

-        Simon Willems, 28 kannen brandewijn en een halve ton bier, tapt

-        Jan Ariens, 12 kannen brandewijn, tapt

-        Aert van Helmont, een vaam brandewijn, tapt

-        Harmen Bijmans, 30 kannen wijn 6 potten brandewijn en een halve ton bier, tapt

-        Jenneke weduwe Philips Peters, 1 kan brandweijn, tapt

-        Jan Gijsberts, 4 kannen brandewijn, tapt

-        Jan Rombouts, niets gevonden, tapt

-        Gerrit van Orten, een vat bier, tapt

 

 

Vonten tussen 12-11 en 10-12-1682opgenomen bij de regenten van Vechel dese geteeckent hebbende.

-        President Cornelis van der Hagen heeft 80 potten wijn, anderhalve ton bier, 25 potten brandewijn en 20 potten jenever, tapt

-        Gerrit van Orten, ½ ton bier, tapt

-        Jan Gijsberts, 15 kannen brandewijn, tapt

-        Harmen Bijmans, ½ aam wijn, 1 ½ ton bier, 25 potten brandewijn, 20 potten jenever, tapt

-        Sijmon Willems van Rixtel, ½ toen en een kinneken bier, 6 kannen wijn, 27 potten brandewijn, tapt

-        Adriaen Verputten, 28 potten brandewijn, 10 potten jenever en 1 kinneken meij, tapt

-        Sijmon Gielissen, 12 kannen brandewijn, tapt

-        Jan Ariens van der Sande, 10 kannen brandewijn en 10 kannen annijs, tapt

-        Aert Donckers, 3 tonnen bier en 15 potten brandewijn, tapt

-        Jacob Martens van Tillaert, 3 tonnen bier, ½ aam wijn en ½ aam brandewijn, tapt

-        Anthony Dirck Tibos, 1 ½ ton bier, 10 potten wijn en 10 potten brandewijn, tapt

-        Willem Lamberts van Boxmeer, 1 ton bier en 10 kannen brandewijn, tapt

-        Wouter van der Santvoort, 3 tonnen bier, 25 potten wijn, 25 potten brandewijn, 12 potten jenever, tapt

-        Peter Claessen van Valderen, 3 kinnekens bier en 28 potten brandewijn

 

 

Vontten opgenomen in het najaar van 1683

-        Jan Ariens, 15 kannen anijs, 15 kannen brandewijn en 9 potten genever

-        Simen Willems, 3 halve tonnen bier en 28 potten brandewijn

-        Arien Hendrick, 25 potten brandewijn en 15 potten genever

-        Aert Donckers, 4 tonnen bier, 50 potten wijn en 40 potten brandewijn

-        Jacob Martens, 3 tonnen bier, 10 potten brandewijn en 25 kannen wijn

-        Wouter van de Santvoort, 2 tonnen bier en 6 potten brandewijn

-        Tonij Dircks, 3 tonnen bier en 25 potten wijn en 20 potten brandewijn

-        Jan Hendrick Jan Aarts, een kwart ton bierm 36 potten wijn en 30 potten brandewijn

-        Cornelis van der Haegen, 4 tonnen bier, ½ aam wijn en 20 potten brandewijn

-        Willem Lamberts, 2 tonnen bier, 35 potten wijn en 21 potten brandewijn

-        Jan Gijssen, 15 kannen brandewijn

-        Jenneken, weduwe van Philips Peters, 1 ½ ton bier en 7 potten brandewijn

-        Harmen Bijmans, 2 ½ ton bier, ½ aam wijn en 16 potten brandewijn

-        Peter van Valderen, 25 potten wijn, 1 ton bier en 30 potten brandewijn

 

 

Vonte in het najaarvan 1684 opgenomen bij Aert Goorts als pagter van de biere ende dat ten overstaen ende bij wesen van Cornelis van der Hagen, Arien Smits ende Peter van Valderen, schepenen, bij de herbergiers ende waerden hier naegenoemt, welke verklaeren te tappen de naevolgende drancken:

-        Harmen Bijmans, 4 tonnen bier, een ½ oxhooft wijn, een kinneken Franse wijn, ½ kinneken rijnse wijn en 30 potten brandewijn, verklaart die te tappen

-        Jenneken, weduwe van Flips Peters, ½ ton bier, tapt

-        Willem Lamberts, herbergier, 3 tonnen bier, 28 potten wijn en 14 potten brandewijn, tapt

-        Jan Hendrick Jan Aerts, herbergier, 5 kinnekens vier en 20 potten brandewijn, tapt

-        Anthonij Dierckx, herbergier, ½ ton bier, een kinneken wijn en 20 potten brandewijn

-        Wouter van der Santvoort, herbergier, 1 ½ ton bier, 3 kannen brandewijn, tapt

-        Jacob Martens van Tillaart, herbergier, ½ vat bier, tapt

-        Sijmon Willems, herbergier, 1 ton bier, 16 potten wijn, ½ aam bandewijn en 12 potten annijs, tapt

-        Aert Donckers, herbergier, 1 ½ ton bier, 38 potten wijn en 30 potten brandewijn, tapt

-        Ariaen Verputten, 1 vat jenever van 15 potten en een vaatje van 25 potten brandewijn, verklaart verder brandewijn te sullen tappen

-        Jan van Dijck, herbergier, ½ ton bier en 10 kannen brandewijn, ende de huijsvrouw mits absentie van haeren man verklaert te tappen

 

 

Vont van de dranken op 10-10-1685:

-        Jan van Dijck 15 potten Franse wijn, 16 kannen brandewijn een ½ ton bier, tapt

-        Peter Claessen van Valderen, 33 potten Franse wijn, 20 potten brandewijn en 2 tonnen bier, tapt

-        Ariaen Verputten, 27 potten brandewijn en 20 potten genever, tapt die waren

-        Aart Donckers, ½ kinneken biers, tapt

-        Jacob Martens, 36 potten wijn, 30 potten brandewijn, 1 ½ ton bier, tapt

-        Jan Hendrick Jan Aerts, 3 tonnen bier, 20 potten brandewijn, tapt

-        Cornelis van der Haegen, 55 potten franse wijn, een ½ aam rijnse wijn, 3 ½ tn bier en 20 potten brandewijn, tapt

-        Willem Lamberts, 40 potten wijn, 20 potten brandewijn en 6 tonnen bier, tapt

-        Tijnij Dirck Tibos, 3 tonnen bier en 25 potten brandewijn, tapt

-        Jacomijn Jan Gijsen, 20 potten brandewijn, tapt

-        Jenneken, weduwe Philips Peters, niets gevonden, verklarende egter te tappen

-        Harmen Bymans, ½ aam wijn, 20 kannen brandewijn, 2 ½ vaten bier, tapt

 

 

Vonte opgenomen in het najaar van 1686:

-        Harmen Bijmans, ½ aam wijn, 20 potten brandewijn en 2 tonnen bier, tapt

-        Jan Willems van Sijck, 18 potten wijn, 36 potten brandewijn en gedistilleerde wateren, tapt

-        Aart Daendels Roelofs, ½ kan brandewijn en 1 ton bier, tapt

-        Ariaen Verputten, 1 vaatje brandewijn, een vaatje genever, tapt die waren

-        Simen Willem van Rixtel, 3 kinnekens bruijn bier, ½ ton wit bier, 36 kannen brandewijn, 1 vaatje wijn van 18 potten, tapt

-        Jan Ariens van de Sanden, 6 of 7 kannen slierij, tapt

-        Aart Donckers, 30 kannen wijn, 20 potten slierij en brandewijn

-        Jacob Martens, 30 potten wijn, 25 kannen brandewijn en 2 tonnen bier, tapt

-        Tonij Dirck Tibos, een kinneken wijn, dito ... potten brandewijn en 1 ½ ton bier, tapt

-        Jenneken Philipsenj, 1 ½ ton bier, tapt

-        Jacomijn Jan Gijsen, 20 potten brandewijn, tapt

-        Willem Lamberts, 16 kannen wijn, 25 potten brandewijn, ontrent 1 ton bier, tapt

-        Cornelis van der Hagen, 60 kannen wijn, 20 kannen brandewijn en 4 tonnen bier, tapt

-        Peter Daniels, 1 ton bier en 2 kannen brandewijn, tapt

-        Jenneken, weduwe van Aalbert Broeckmans, 8 kannen brandewijn, tapt

 

 

Vont bevonden op 12-10-1687:

-        Harmen Bijmans, tapt, ½ oxhooft wijn, 25 potten brandewijn, 3 ½ vaten bier

-        Cornelis van der Hagen, tapt, 50 potten Rusche en Franse wijn, 15 potten brandewijn, 4 tonnen bier

-        Jan van Dijck, tapt bier en brandewijn, bevonden 1 kinnenken bier en 30 potten brandewijn en 20 jenever

-        Aert Daendels van Kilsdonck, tapt, 6 kannen wijn, 1 kinnen bier en 2 kannen brandewijn

-        Ariaen verputten, tapt, 20 potten brandewijn, 50 potten genever, ½ aan jenever

-        Simon van Rixtel, tapt, ½ vat brandewijn, 1 ton bier en 1 kinneken wijn

-        Peter Claessen van Valderen, tapt, 25 potten wijn, dito brandewijn, 1 ½ ton bier

-        Aert Donckers, tapt, 50 potten wijn, 25 potten branewijn en 2 tonnen bier

-        Jacob Martens, tapt, 20 potten wijn, 20 potten brandewijn, 3 ronnen bier

-        Willem Lamberts, tapt, 30 potten wijn, dito potten brandewijn en 2 tonnen bier

-        Thonij Dirck Tibos, tapt, 25 potten wijn, 30 potten brandewijn en 1 ton bier

 

 

Vont van de dranken op 25-10-1688:

-        Peter Daendels van Bergeijk, tapt, 1 ton bier, 7 of 8 kannen brandewijn, zowel Eijnever als Fransen brandewijn

-        Meester Anthony Spierincx, chirurgijn en herbergier, 2 tonnen bier, ½ aam wijn, 13 potten gedisteleerde brandewijn

-        Aert Daendels van Kilsdonck, 1 kinneken bier en 4 à 5 kannen brandewijn, de huisvrouw verklaart te sullen tappen

-        Adriaen Verputten, 20 potten brandewijn, 17 potten gedistelleerde wateren, tapt

-        Zijmon van Rixtel, 5 kinnekens bier, 30 potten brandewijn, 14 potten gedistelleerde wateren en 18 potten wijn, tapt

-        Peter Claessen van Valderen, 2 tonnen bier, ½ ton wijn, een kinneken brandewijn, tapt

-        Jan Teunis Gijsberts den smit, 3 potten gedistelleerde wateren, huisvrouw verklaart te tappen

-        Jan van Dijck, herbergier, 1 ton bier, 13 potten brandewijn en gedistelleerde wateren, de huisvrouw verklaart te sullen tappen

-        Jenneke weduwe Aelbert Broeckmans, 14 potten brandewijn, tapt

-        Aert Donckers, herbergier, 2 tonnen bier, 28 potten wijn, 16 kannen gedistelleerde wateren, tapt

-        Jacob Martens van Tillaert, herbergier, 1 ton bier, 20 potten wijn en 30 kannen gedistelleerde wateren

-        Harmen Bijmans, 2 tonnen bier, ½ oxhooft Fransen wijn, ½ aam Rijnse wijn, 21 potten brandewijn

-        De kinderen van Philips Peter Smits, 6 kannen brandewijn en gedistelleerde wateren, tappen

-        Jacomina wed. Jan Gijsberts, 30 potten gedistelleerde wateren, tapt

-        Antonij Dirck Tibos, 1 ton bier, 1 kinneken wijn en 1 kinneken gedistelleerde wateren, de huisvrouw verklaart te tappen

-        Willem Lamberts van Boxmeer, herbergier, 1 ton bier, 30 potten wijn, 40 kannen gedistelleerde wateren en de vrouw verklaart te tappen

-        Jan Ariens van der Zanden, 8 kannen gedistelleerde wateren en de vrouw verklaart te tappen

-        Heer president Cornelis van der Hagen, 3 tonnen bier, ½ oxhooft wijn, 14 potten gedistelleerde wateren

-        Marten Hendrick Hensen, 8 kannen gedistelleerde water, en vercklaerde Jennende meijt dat se souden tappen

-        Peter Adriaens van de Laer, herbergier, 4 tonnen bier en 17 kannen gedistelleerde wateren, ontrent 24 kannen brandewijn, tapt

 

 

Vonten opgenomen op 10-10-1689:

-        Harmen Bijmans, ½ aam wijn, 3 ½ tonnen bier en 3 kinnekes brandewijn, verklaart die te tappen

-        meester Anthony Spierincx, chirurgijn en herbergier, 1 ½ ton bier, 1 kinneken brandewijn, tapt

-        Aert Daendels van Kilsdonck, herbergier, ½ ton bier, 1 kinneken brandewijn, tapt

-        Sijmon Willems van Rixtel, herbergier, 1 ton, 14 potten gedistelleerde wateren en 18 potten wijn, tapt

-        Jan van Dijck, herbergier, 1 ½ ton bier, 15 potten gedistelleerde wateren, tapt

-        Aert Donckers, herbergier, 4 ½ tonnen bier, 25 potten gedistelleerde wateren, tapt

-        Peter van Valderen, 2 tonnen bier, 1 kinnen wijn, een kinneken gedestileerde wateren, tapt

-        Jacob van Tillaar, herbergier, 3 tonnen bier, 1 kinneken brandewijn, tapt

-        Willem Lamberts van Boxmeer, herbergier, 3 tonnen bier, ½ aam wijn, 1 kinneken brandewijn, tapt

-        Jan van der Zanden, brandewijns tapper, een kinneken brandewijn, tapt

-        Antonij Dircks, 1 ton bier, 1 kinneken brandewijn, verklaart te tappen

-        Peter Philips Peter Smits, herbergier, 1 ton bier, ½ kinneken brandewijn, tapt

-        Jacomina weduwe Jan Gijsberts, brandewijns tapper, ½ ton brandewijn, tapt

-        Peter van de Laer, herbergier, 6 tonnen bier en ½ ton brandewijn, ta

-        Peter Daendels van Bergeyck, herbergier, 2 ½ tonnen bier, ½ aam brandewijn of gedestilleerde wateren, tapt

-        Heer president van der Hagen, 3 tonnen bier, ½ aam wijn en 1 kinnenken brandewijn, tapt

 

 

Vonten van drank opgenomen in het najaar van 1690:

-        Heer president Van der Hagen: 3 ½ tonnen bier en 12 kannen brandewokm og gedistelleerde wateren, tapt

-        Anthonij Jan Gijsberts, herbergier, 1 ton bier, 16 kannen gedistelleerde wateren, tapt

-        Harmen Bijmans, 7 tonnen bier, 25 potten brandewijn. ½ aam Reijnse wijn en ½ aam Franse wijn, tapt

-        Meester Anthonij Sprincx, herbergier, 2 tonnen bier en 25 kannen brandewijn, tapt

-        Sijmon Willems van Rixtel, herbergier, 1 ½ ton bier, 28 kannen brandewijn, tapt

-        Jan van Dijck, herbergier, 1 ton bier, 15 kannen brandewijn, tapt

-        Aert Donckers, herbergier, 3 tonnen bier en 13 kannen gedistelleerde wateren, tapt

-        Jacob Martens van Tillaart, herbergier, 2 tonnen bier en 20 potten gedistelleerde wateren

-        Willem Lamberts van Boxmeer, herbergier, 3 tonnen bier, ½ aam wijn, 25 potten eijnever

-        Aert Daendels van Kilsdonck, herbergier, 3 kannen bier ‘en weet niet oft hij tappen sal ofte niet’

-        Meester Peter Verputten, herbergier, ½ kinneken bier, 1 kan gedistelleert wateren, ‘soo als hij selfs in boeck heeft aangebragt ende verklaert te tappen’.

-        Anthonij Dirck Tibos, 2 tonnen bier en 15 kannen gedistelleerde wateren, tapt

-        Jan Ariens van de Sande, 12 kannen gedistelleerde wateren, tapt

-        Peter Ariens van de Laar, herbergier, 10 ½ tonnen bier, tapt

-        Peter Daendels van Bergijck, 4 tonnen bier en 40 kannen gedistelleerde wateren, tapt

-        Peter Claesen van Valderen, 2 tonnen bier en 16 kannen gedistelleerde wateren, tapt

-        Peter Gerrit Ariens aent Havelt, herbergier, 1 ½ ton bier en 25 kannen eijnever, tapr

 

 

Vont van de dranken opgenomen op 7-10-1693, pachter is Aart Goorts:

-        Peter Daendels van Bergeijk, herbergier, ½ vat en 1 kinneken bier, tapt

-        Jenneken, weduwe Aelbert Broeckmans, 5 kannen brandewijn en verklaart brandewijn te tappen

-        President van der Hagen, herbergier, 2 tonnen bier, tapt

-        Anthonij Dirck Tibos, herbergier, ½ ton bier ‘ende een half ton daer de kraen in steeckt’. Ontrent 20 kannen brandewijn, tapt brandewijn, geen bier, ‘ten waere hij met den pagter minnelijck hadde accorderen’

-        Willem Lamberts van Boxmeer, herbergier, 1;2 ton vol bier en een heel ton en een ½ vont daer den kraen in steeckt, een baatje van 26 potten brandewijn vol en een vaetje daer de kraan in steeckt, tapt bier en brandewijn

-        Jacob Martens van Tillaart, 13 ½ kannen brandewijn en verklaart wijn te tappen en geen bier

-        Aert Donckers, herbergier, 1 ton en 1 kinneken bier en 14 kannen en 3 pinten brandewijn, tapt alleen brandewijn

-        Hendrick Peters, 25 potten brandewijn, tapt brandewijn

-        Sijmon willems van Rixtel, niets gevonden, tapt brandewijn

-        Aert Daendels van Kilsdonck, 1 ton vol bier en een kinneken en 7 potten brandewijn, tapt alleen brandewijn, ‘ten waer hij met den pagter van de biere vatsoenelijck konde accorderen’

-        Anthonij Spirincx, herbergier, 3 tonnen bier en 30 potten brandewijn, tapt

-        Harmen Bijmans, ½ ton wit bier en ½ ton bruijn bier, tapt brandewijn en bier, ‘in soo verre hij met de pagter accorderen kan’.

-        Willem Jan Gielens, herbergier, de ½ van een quaet biers en een pint brandewijn, tapt, ‘bij aldien hij mer den pagter kan accorderen’

-        Peter Gerijts aent Havelt, herbergier, ½ ton bier en ontrent 9 potten brandewijn, de vrouw verklaart brandewijn te tappen, en bier indien dat hij met den pagter kan accorderen

 

 

Vont van de dranken opgenomen op 18-10-1694, pachter is Willem Lamberts van Boxmeer:

-        Sijmon Willems van Rixtel, herbergier, 1 ton bier en 20 potten genever, zal genever en bier tappen

-        Meester Anthonij Spirincx, herbergier, 2 tonnen bier, 15 kannen wijn, 25 pottern genever, tapt

-        Aert Daendels van Kilsdonck, herbergier, 1 ton bier, 15 potten genever, ende verklaert te tappen, mits dat hij bier sal mogen halen daer hij wil, onbekroont van imande ende ongemolesteert van den brouwer die daer om geene last sal hebben te leijden

-        Ten huijsen Peter Claessen Valderen, in de kelder ½ ton bier en 16 kannen genever, ende verklaert Claes van Valderen, des selfs soon, als herbergier niet te tappen

-        Jan Lamberts, in de kelder 1 vaatje genever van 20 potten, tapt genever

-        Marten van Kilsdonck, herbergier, 1 ½ ton bier, tapt alleen genever

-        Floris Hendrix, op een vaatje van 15 potten bevonden ontrent 8 potten genever

-        Aert Donckers, herbergier, 3 ½ tonnen, tapt niet

-        Harmen Bijmans, 3 ½ tonnen bier en 25 kannen genever, tapt, en ook 20 kannen wijn bevonden

-        Jacob Martens van Tillaar, herbergier, ½ ton bier, tapt niet

-        Willem Lamberts van Boxmeer, herbergier, 1 ½ ton bier en 1 vaatje van 23 potten genever, tapt

-        Peter van Leijen, niets gevonden, een feijt niet te doen als boter kopen, en want hij tap dat op een ander halen sal

-        Teunis Jan Gijssen, die niet en tapt dan bij aldien hij (sulx doet), dat dan aan sal brengen, soo hij verclaert

-        Tonij Dirck Tibos, 1 ton bier en 20 potten genever, tapt

-        Den heer president van der Hagen, herbergier, 3 tonnen bier en 1 kan brandewijn, tapt

-        Jenneken, weduwe Aelbert Broeckmans, 1 kinneken daer op ontrent 16 potten bier, en 1 vaatje van 9 kannen daerop ontrent 4 kannen bevonden, tapt alleen genever

-        Anna Maria, vrouw van Niclaes Cuijcks, 1 pint genever, verklaart tot op heden getapt te hebben en wat sij sal tappen naar behoren aan te brengen

-        Peter Daendels van Bergeijk, herbergier, ½ ton bier, en op een vaatje van 23 potten ontrent bevonden 6 potten genever, tapt

-        Peter Gerrit Ariens, herbergier aent Havelt, 10 potten genever en ½ ton bier, tapt niet

 

 

Vont van de dranken, op 26-10-1695 opgenomen door pachter Jan Lamberts van Boxmeer:

-        Harmen Bijmans, 5 tonnen bier, 26 kannen genever en 6 kannen Rijnse wijn, tapt

-        Meester Anthonij Spirincx, herbergier, 6 tonnen bier, 16 potten Franse wijn en 17 potten genever, tapt

-        Aert Daandels van Kilsdonck, herbergier, 1 ton bier en 10 potten genever, tapt

-        Goijaert Verheijen, herbergier, 1 kinneken bier, 40 potten genever, tapt

-        Sijmon Willems van Rixtel, herbergier, 1 kinneken bier en 3 potten genever, tapt

-        Marten Jans van Kilsdonck, herbergier, 10 potten genever, tapt

-        Aert Donckers, 3 tonnen bier, 15 potten genever, tapt alleen genever

-        Jacob Martens van Tillaar, herbergier, 1 ton en 1 kinneken bierm dapt alleen bier en gedistelleerde wateren

-        Willem Lamberts van Boxmeer, herbergier, 1 ½ ton bier en 20 potten genever, tapt

-        Anthonij Dirck Tibos, herbergier, ½ ton bier en 13 potten genever, tapt

-        Heer president van der Hagen, 2 tonnen bier, 12 potten Rijnsen blecker wijn, volgens zijn vrouw tapt hij alleen wijn en genever

-        Niclaes Cuijcks, ½ ton bier, daer de kraen in steeckt, en ontrent 5 potten genever, en de vrouw zei dat er alleen genever getapt wordt

 

 

Vont van dranken op 9-10-1696 opgenomen door pachter Daendel Daendels van Kilsdonck:

-        Harmen Bijmans, 4 tonnen bier, een start Aelsen bier, een baatje Rijnse wijn van 25 potten, daer de craen in steeckt en een vaatje van 25 potten genever ofte gedistelleerde wateren, verklaart aleen genever of gedistelleerde wateren en wijn te tappen

-        Meester Antonij Spirincx, herbergier, 2 ½ tonnen bier en 2 tonnen daer de craen in steeckt, 1 vaatje wijn van 12 of 13 potten, 26 potten genever, tapt

-        Aert Daandels van Kilsdonck, herbergier, 2 ½ tonnen bruijn bier, tapt

-        Goijaert Vercuijlen, herbergier, 2 tonnen bruijn bier en 20 potten genever ofte gedistelleerde wateren, tapt

-        Willem Jacob Gielens, herbergier, ontrent ½ vat daer de craen in steeckt, ontrent een twee kannen bier, de vrouw verklaart niet te tappen

-        Peter Gerrits, herbergier, ½ vat bier, daer de craen in steeckt, 1 vaatje van 25 potten genever, tapt alleen genever en gedistelleerde wateren

-        Sijmon Willems van Rixtel, herbergier, ½ vat biet daer de craen in steeckt, een vaatje van 25 potten groot daer op ontrent 4 kannen genever, verklaart niet te tappen

-        Anna Maria Cuijcks, in de kelder 1 vat bier daer op ontrent 6 kannen bier, tapt niet

-        Aert Donckers, herbergier, geen bier, nog wijn, bevonden in een kan enige genever, verklaert te tappen ende verklaert mede sijn brouwgetauw verheurt te hebben aan Roeloff Teunis Roelofs van Kilsdonck

-        Jacob Martens van Tillaar, niets gevonden, Agnes, zijn vrouw, verklaart niet te tappen, ende den brouwketel gevisiteert is uijt gebroocken bevonden ende onbruijcbaar te sijn

-        De heer president van der Hagen, 2 tonnen bier, 1 vaatje van 17 potten Franse wijn en een vaatje van 25 potten genever, vekaart aleen wijn en genever of gedistelleerde wateren te tappen, ende verklaert mede sijn brouwerije ende ketel verheurt te hebben aen Peter Ariens van de Laar, voorleden jaer

-        Peter Daandels van Bergeijck, ½ vat wit bier daer de craen in steeckt, 1 vaatje genever van 25 potten ende ontrent ½ af bevonden, tapt alleen genever, ende verklaert mede op sijn brouwketel ende getouw te brouwen voor koopbrouwer

-        Marten Janz van Kilsdonck, herbergier, 2 ½ vaten, het een ontent 4 potten af en het ander ontrent een kwart, een vaatje van 19 potten en daer op ontrent 10 potten genever bevonden, tapt alleen genever

-        Willem Lamberts van Boxmeer, herbergier, 2 tonnen bier daer de kraen in steeckt, 2 halve vaten vol bier en een vaatje daar op ontrent 5 à 6 potten wijn en een vaatje van 27 potten, daar op ontrent de helft genever, tapt

-        Antonij Dirck Tibos, herbergier, 2 halve vaten bier daer in de een de kraen steeckt, ontrent 14 potten wijn en 25 potten genever, Catalijn de vrouw verklaart te tappen

 

 

Vont van de dranken, op 9-10-1698 opgenomen door Anthonij Potters als pachter van 1 oktober 1698 tot 30 september 1699:

-        Aert Daandels van Kilsdonck, herbergier, 1 vaatje wijn gerits 15 potten en 1 pint, gekomen van de wijnstecker Sr. Van IJel uit Den Bosch, 1 vaatje genever gerits ontrent 28 ½ potten, daar op 12 potten gecomen van de selven van IJl, en twee halve tonnen bruijn bier, gekomen van Cormelis Lenarts te Erp, tapt

-        Antonij Spierincx, herbergier, 2 tonnen bier daer de kraen insteeckt en een volle ton, een vaatje gerits van 26 kannen, daar de kraan in steekt, genever, tapt alleen gedistelleerde wateren

-        Thomas Hendrick Thomassen, niets gevonden, vrouw verklaart gedistelleerde wateren te tappen, soo sij sal aanbrengen

-        Aert Rutten de Leest, 1 vaatje genever gerits 25 ¾ potten, daar de kraan insteekt, gekomen uit Den Bosch van H. van Emmerick, verklaart hetgene hij zal tappen te zullen aanbrengen

-        Aert Donckers, niets gevonden als eenige genever en een kinnen, tapt niet

-        Harmen Bijmans, 2 tonnen en twee hald in de kelder, Bosch Luijcks, een ton daar de kraan in steekt bruijn bier, en half ton vol en een half ton daar de kraan in steekt bruijn bier, 1 vaatje gemeten van 24 kannen en 1 pint gerits en 1 vaatje Franse wijn van 35 kannen daar de kraan in steekt en verklaart die te tappen

-        Willem Lamberts van Boxmeer, herbergier, 1 ton Luijcks bier daar de kraan in steekt Bos Luijcks, 1 vaatje van 26 ½ potten daar de kraan in steekt gerits genever, ende verklaert te tappen soo lang als hij het aan den pagter opseijt

-        Anthonij Dirck Tibos, herbergier, in de kelder ½ ton bruijn bier daar de kraan in steekt, een ton Rex Luijcks bier daar de kraan in steet en 1 vaatje genever van 28 ½ potten gerits daar de kraan in steekt. Tapt alleen brandewijn en gedistelleerde wateren

-        De heer Cornelis van de Hagen, president en herbergier, ½ ton wit bier daar de kraan in steekt, en ½ ton bruijn daar de kraan in steekt, verklaart alleen gedisteleerde wateren te tappen en dat verklaart op 9-10-1698

-        Peter Daandels van Bergeijck, herbergier, geen bier gevonden, 1 vaatje met de kraen daer inne 14 ¾ kannen gerits Franse wijn, tapt alleen genever, gedisteleerde wateren en wijn

-        Peter Jacobs van Huijsen, herbergier, 2 halve tonnen wit bier, gehaalt te Erp bij de weduwe van Jan Hendrick Jan Aerts daar de kraan in steekt, 1 vaatje genever daar de kraan in steekt gerits op 14 potten, gehaald tot Schoon Hees ten Bosch

-        Marten van Kilsdonck, herbergier, ½ ton bruijn bier daar de kraan in steekt, gekomen van Cornelis Lambert, 1 vaatje genever gerits op 19 potten daar de kraan in steekt, gekomen van Den Bosch van N. van Jell, de vrouw verklaart aleen genever te tappen

-        Peter Gerrits, herbergier, geen bier, wijn nog brandewijn gevonden, verklaart genever en gedisteleerde wareren te tappen

-        Willem Jacobs van Zantfort, herbergier, ½ tom bier gekomen van Cornelis Lamberts te Erp daar de kraan in steekt, de man is uithuizig en de vrouw verklaart niets

-        Willem Jacob Gielens, niets gevonden als wat genever en een kanneken, tapt alleen genever en gedistelleerde wateren

-        Goort Verheijen, herbergier, niets gevonde als enige genever in een vlesken, verklaart alleen genever en gedistelleerde wateren te tappen

-        Jacob Jan Thijssen, verklaart niets in huis te hebben en ook niet te tappen

-        Jan Lamberts van Boxmeer, niets gevonden. Op 4-10-1698 verklaart te tappen genever en gedistelleerde wateren en die voor soo veel hij in sal slaen te sullen aenbrengen

 

 

De vonten van de bieren, wijnen, brandewijnen ende gedistelleerde wateren, Voor de periode van 1-10-1702 tot 30-9-1703, op 2-10-1702 opgenomen door president Cornelis van der Hagen en schepen Jacob Martens van Tillaar, in aanwezigheid van de andere schepenen en de substituut secretaris van Vechel:

-        Harmen Bijmans, 3 half-tonnen bier en eenen staet daar de kraen in steeckt te weten een ton die opgeleet is, ende een vaettien genever van 25 potten

-        Den heer president Cornelis van Hagen, 3 half-tonnen bier en een vat daar de craen in steeckt, een vaatje wijn van 15 potten en een vaatje van 13 potten genever, verklaart te tappen

-        Geraert van Schaijck, herbergier, 2 half-vaten bier daar de kranen in steken en een vaatje genever en verklaart te tappen

-        Marten Janssen van Kilsdonck, herbergier, 2 half-tonnen bier daar de kranen in steken, een vaatke van 19 potten genever daar de kraan in steekt en verklaart te tappen

-        Peer Daandels van Bergeijck, herbergier, een hele ton en 3 half-tonnen bier daar de kranen in steken, een vaatje genever van 15 potten en een kwart daar de kraan in steekt, tapt

-        Peter Gerit Ariens, herbergier aent Havelt, geen bier, een vaatje genever van 15 ½ potten daar de kraan in steekt

-        Willen Jacob Gielens, herbergier, 1 half-vat met bier daar de kraan in steekt, en ontrent 1 kan genever

-        Maria van Valderen, weduwe van Goijaert van Kuijlen, herbergiersse, 2 half-vaten bier daar de kraan in steekt en een vaatje van 15 potten genever, tapt

-        Adriaen Broeckmans, herbergier, 1 half- ton bier daar de kraan in steekt en een vaatje genever van 16 potten en een pint, tapt

-        Sijmon Willems van Rixtel, herbergier, 2 half-vaten bier, waarbij een de kraan in steekt, een vaatje genever daar de kraan in steekt, groot ontrent 16 kannen

-        Jan Lambert Borgers, herbergier, 1 half-vat en 2 half-vaten dier daar de kraan in steekt, tapt

-        Aert Rutten de Leest verklaert niets in huijs te hebben

-        Antonij Spirincx, herbergier, een ton en twee ton ende een half-vat bier, daar de kraan in steekt, 1 vaatje genever van 17 potten en een vaatje wijn van 16 potten, tapt

-        Willem Lamberts van Boxmeer, herbergier, 2 tonnen en 1 half-ton bier daar de kraan in steekt, 1 vaatje wijn van 17 potten, desen avont in te krijgen, ende in hebbende 1 vaatje genever van 15 potten, tapt

-        Matthijs Peter Goorts, herbergier, 1 vaatje genever van 14 ¼ potten, tapt

-        Peter Jacob van Panhuijssen, herbergier, 1 half-vat bier daar de kraan in steekt, en 1 vaatje van 12 potten genever daar de kraan in steekt, tapt

-        Antonij Dirck Tibos, herbergier, 2 haf-vaten bier daar de kraan in steekt, 1 vaatje wijn van 16 potten en een vaatje genever van ontrent 15 kannen, tapt

 

 

De vonten van de dranken op 5-11-1703 opgenomen:

-        Ten huijse van Harmen Bijmans bevonden 4 half-tonnen bier, 1 vaatje wijn van 25 potten en ontrent 13 potten genever, verklaart te tappen

-        Heer president van der Haegen, 3 half-tonnen bier, 1 vaatje wijn van 25 potten en 1 vaatje genever van 15 potten, tapt

-        Gerrit van Schaijck, herbergier, 1 half- vat bier, 1 vaatje genever van 26 potten, 1 vaatje gever van 15 potten, 1 vaatje anijs van 14 potten

-        Hendrick Aelberts, 1 vaatje genever an 12 potten, tapt

-        Peter Daandels van Bergeijck, herbergier, 3 tonnen bier, 1 vaatje wijn van 25 potten, 1 vaatje genever van 19 ½ kan, tapt

-        Antoni Lambert Jan Rutten, herbergier, 1 half-ton bier en 1 vaatje genever van 12 potten, tapt

-        Marten Jansen van Kilsdonck, herbergier, 2 half-vaten bier, 1 vaatje genever van 28 potten en 1 pint, tapt

-        Peter Gerrit Ariens, herbergier, 1 half-ton bier. 1 vaatje genever van 22 potten, tapt

-        Willem Jacob Mighielsen, herbergier, 1 half- ton bier, 1 vaatje genever van 14 potten, tapt

-        Maria, weduwe van Goijaert Verkuijlen, 1 ton bier en 1 vaatje genever van ontrent 16 potten, tapt

-        Adriaen Broeckmans, herbergier, 2 half-vaten bier en 1 vaatje genever dat af was en wederom vol soude halen ontrent 16 potten groot, tapt

-        Sijmon Willems van Rixtel, herbergier, 2 half-vaten bier en 1 vaatje genever van 16 potten, tapt

-        Jan Lambert Borgers, herbergier, 1 half-vat bier, tapt niet

-        Meester Antonij Spirincx, herbergier, 2 tonnen bier en 1 half-ton daar de kraan in steekt, 1 vaatje genever van ontrent 16 potten, tapt

-        Willem Lamberts van Boxmeer, 1 half-vat bier en 1 half-vat daar de kraan in steekt, 1 vaatje genever van 23 ½ potten, tapt

-        Antonij Dirck Tibos, herbergier, 1 half-vat bier, 1 vaatje wijn van 16 potten, 1 vaatje genever van 25 potten, tapt

-        Matthijs Peter Goorts opt Sontvelt, 1 half-ton bier, 1 vaatje genever van 13 potten, tapt

-        Teunis Jan Gijssen, 1 vaatje genever van 25 potten, tapt

 

 

Vonten van de dranken op 30-9-1704 opgenomen:

-        Ten huijse van Harmen Bijmans, ½ ton bier daar de kraan in steekt, 1 vaatje daat op ontrent 10 potten wijn en 1 vaetje genever, tapt

-        De Heer president Cornelis van der Hagen, 3 ½ vaten bier en een vaatje genever van 14 ½ potten

-        Roelof Claesen van Kilsdonck, herbergier, een ton bier en een ton daar de kraan in steekt, 1 vaatje genever van 15 potten en anijs ook 14 potten en de vrouw verklaart te zullen tappen

-        Gerit van Schaijeck, herbergier, 3 ½ tonnen bier en een vaatje genever van 26 potten en 3 pinten en een vaatje van 14 potten, tapt

-        Marten Janss van Kilsdonck, herbergier, ½ vat bier en ½ vat daar de kraan in steekt en een vaatje genever van ontrent 30 potten, de vrouw verklaart te sullen tappen

-        Peter Daandels van Bergeijck, herbergier, 1 ton wit bier, ½ ton Luijcx en ½ ton bruijn en een vaatje genever van 16 potten en verklaart Willemijn de dochter te zullen tappen

-        Catalijn, weduwe van Lambert Jan Rutten en haar kinderen, herbergier, 1 ton bier en 1 vaatje van 12 potten vol genever, tapt

-        Peter Panhuijsen, herbergier, ½ ton bier en 1 vaatje genever van ontrent 14 potten, tapt

-        Adriaen Broeckmans, herbergier, ½ ton bier daar de kraan in steekt en 1 vaatje genever, daar op is ontrent 8 potten, tapt niet

-        Maria Vercuijlen, 2 half tonnen bier daar de kraan in steekt en 1 vaatje genever groot 16 kannen en een pint en tapt

-        Willem Jacob Mighielsen, herbergier, ½ ton bier daar de kraan in steekt en 1 vaatje genever daar op is 10 potten, tapt niet

-        Peter Gerit Ariens, herbergier, 1 ½ ton bier daar de kranen in steken en 1 vaatje genever daar ontrent nog 15 potten op is en verklaert niet te tappen als met discretie

-        Jan Lambert Burgers, ½ vat bier daar de kraan in steekt en verklaert te tappen als met discretie

-        Agenees Joris Flaij verklaert te tappen op discretie

-        Sijmon Willems van Rictel, ½ ton bier daar de kraan in steekt en 1 vaatje genever ontrent daar op 20 potten en verklaert op discretie te tappen

-        Antoni Spirincx, herbergier, 2 tonnen bier daar de craenen niet in steecken en 2 tonnen daar de craenen in steecken, nog 2 halve vaten daar de craenen insteecken, een vaatje genever groot 25 potten en een vaetje wijn root 20 potten en verklaert te tappen met discretie

-        Willem Lamberts van Boxmeer, herbergier, 1 ton bier, 2 halve tonnen bier daar de kranen insteken, 1 vaatje genever, groot 26 potten en verklaart te tappen

-        Toni Dirck Tibos, herbergier, ½ ton bier daar de kraan niet in steeckt en 2 halve tonnen daar de kranen insteken en 1 vaatje genever groot 26 potten en verklaert te tappen bij discretie

-        Teunis Jan Gijssen, herbergier, ½ ton bier daar de kraan in steekt en een vaatje genever daar ontrent 1 pot op is en verklaert te tappen bij discretie

-        Jan Corsten, herbergier, 2 half vaeten bier en 1 vaatje genever van 14 potten en verklaert bij discretie te tappen

-        Matthijs Peter Goorts, herbergier, ½ ton bier en 1 vaatje genever daar op 13 potten en verklaart bij discretie te tappen

-        Johannes Heesackers, herbergier, ½ ton bier en 1 vaatje genever en verklaart te tappen

-        Jacob Willem Lamberts, herbergier aen de Heij, verklaart te tappen

-        Aert Paulus Aerts verklaart als voor te tappen

 

 

Vonten van de bieren, wijnen, gestistelleerd water, genever en brandewijn voor der periode van 1-10-1705 tot 30-9-1706, opgenomen op 27-10-1705:

-        Ten huisen van Willen Lamberts van Boxmeer, herbergier, bevonden 5 half-vaten bier, 1 vaatje wijn van 15 potten en 1 vaatje genever van 27 ½ potten, en verklaard de vrouw mits absentie van haar man te tappen en haren gesetten import te sullen betaelen

-        Antonij Dirck Tibos, herbergier, 2 half-vaten bier, 1 vaatjer genever van 25 potten, tapt, en zal de impost van 20-0-0 betalen

-        Teunis Jan Gijssen, herbergier, 1 ½ ton bier en ontrent 10 potten genever, tapt en zal de impost betalen

-        Aert Donckers, 4 ½ ton bier, tapt niet

-        Antonij Spiribcx, herbergier, 2 ½ ton bier, 1 vaatje wijn van 20 potten, 1 vaatje Franmse brandewijn van 13 ½ potten en 1 vaatje genever van 25 potten

-        Sijmon Willems van Rixtel, herbergier, 1 half-vat bier, 1 vaatje genever van 25 potten, de vrouw verklaart te tappen en de impost te zullen betalen

-        Adriaen Broeckmans, herbergier, 1 half-ton bier, 1 vaatje genever van 17 potten, tapt en zal de impost van 4 gulden betalen en meer niet

-        Maria van Valderen, weduwe van wijlen Goijaert Verkuijlen, herbergier, 3 half-tonnen bier, 1 vaatje genever van 16 potten, tapt en zal de 6 gulden impost betalen

-        Harmen Bijmans, 4 half-tonnen bier, ½ aam wijn en 1 vaatje genever van 25 potten, tapt

-        Heer president Cornelis van der Hagen, 2 half-tonnen bier daar de kraan in steekt, 1 vaatje wijn daar op ontrent nog een kan of 10 is, 1 vaatje genever van 15 potten, tapt en zal de impost betalen

-        Roelof Claesen van Kilsdonck, herbergier, een heel-ton en 3 half-tonnen bier daar de kranen in steken en een half ton die vol is, 1 vaatje genever van 25 potten daar de kraan in steekt

-        Gerrit van Schaijck, herbergier, 3 half-tonnen bier, daar de kranen in steken, en 2 die vol zijn, 1 vaatje genever van 35 potten daar de kraan in steekt, verklaart niet te tappen

-        Marten van Kilsdonck, herbergier, 2 half-tonnen bier daaar de kranen in steken en 1 vaatje genever van 28 potten

-        Peter Daandels van Bergeijk, 2 tonnen bier daar de kranen in steken en 2 half-tonnen vol, 1 vaatje genever daar omtrent 4 kannen op is, tapt en zal de impost van 30 gulden betalen

-        Matijs Peter Goorts, tapt en zal zijn impost betalen

-        Tonij Lamberts tapt en zal zijn impost betalen

 

 

Vonten van de dranken over de periode van 1-10-1706 tot 30-9-1707, opgenomen op 13-10-1706:

-        Harmen Bijmans, 1 ton bier, ontrent 10 potten genever en ontrent op een vaatje 10 potten wijn, tapt

-        Antonij Spirincx, 3 ½ tonnen bier, 1 vaatje van 13 potten wijn, 1 vaatje van 14 potten Franse brandewijn, en 1 vaatje van 20 potten genever, tapt

-        Jenneken weduwe Sijmon Willems van Rixtek, 1 half-ton bier, 1 vaatje van 20 potten genever, tapt

-        Adriaen Broecmans, geen bier gevonden, op een vaatje van 20 potten genever ontrent 4 potten, tapt

-        Aert Donckers, 1 half-ton bier en een vaatje genever van 28 potten, verklaert te tappen en te brouwen

-        Megtelt van den Boogaert, weduwe van Willen Lamberts van Boxmeer. 2 tonnen bier, 1 vaatje wijn van 15 potten en 1 vaatje genever van 26 potten, tapt

-        Maria Vercuijlen, 1 ton bier en ontrent 15 potten genever, tapt

-        Tonij Dirck Tibos, 1 ton bier, 1 vaatje wijn van 14 potten, 1 vaatje genever van 25 potten

-        Jacob Willem Lamberts, niets bevonden, tapt

-        Aert Paulus Aert, niets gevonden, tapt

-        Pereijn Teunis Jan Gijsberts, 1 vaatje genever van 12 potten, tapt

-        Den heer president van der Hagen, 1 half-ton bier, tapt

-        Roelof Claessen van Kilsdonck, 5 tonnen bier, 1 vaatje genever van 25 potten en 1 vaatje Franse Brandewijn van 18 potten

-        Adriaen Dielissen van Hoorn, herbergier, niets gevonden, tapt

-        Gerrit van Schaijck, 1 ½ ton bier, 1 vaatje genever van 25 potten, tapt

-        Marten van Kilsdonck, 1 half-ton bier daar de kraan ins teekt, 1 vaatje genever van 26 potten, tapt

-        Peter Daandels van Bergeijck, 3 tonnen bier, 1 vaatje wijn van 18 potten, 1 vaatje genever van 25 potten, tapt

-        Peter Gerit Ariens, 1 half-vat bier daar de kraan in steekt, 1 vaatje genever daar op is ontrent 10 kannen, tapt

-        Peter Jacob van Panhuijsen, 1 half-vat bier daar de kraan in steekt en ontrent 10 potten genever, tapt

-        Antonij Lamberts, 1 half-vat bier, 1 vaatje genever van ontrent 25 potten, tapt

-        Jan Corsten Verstegen, herbergier, niets bevonden, tapt

-        Peter Jacobs Panhuijsen, herbergier, 1 half-ton bier daar de kraan in steekt en 1 vaatje van 14 potten genever, tapt

 

 

 

Tapperslijst van 1720

 

-        De heer Matijs Nieckens, brouwer

-        Antonij Tibos

-        Jonker Gerwen

-        Tonij Hendricx van Beek

-        Bastiaen van de Werck

-        Antonij van Geelkercken

-        Antonij Spierincx

-        Daniel van Kilsdonck

-        Huybert Godtvree

-        Jan Hendrick Baackermans

-        Johannes Kivits

-        Francis van der Linde

-        De weduwe van Goyaert Vercuylen

-        Lambert Willem Jorissen

-        Marten Blommers

-        Matys Arien Boermans

-        Jan Jan Tijssen

 

Bijschriften onder aan de bladzijde

-        Dirck van den Tillaert

-        Hendrick Bastiaens

-        Matijs Peters

-        Gerit Herman Pepers, nu: Arien Roelofs

-        Peter Panhuysen

-        Daniels van Bergeyk

-        Marten van Kilsdonck

-        Hendrik Tonissen van de Ven, doorgestreept; bijschrift: Bernt Huijsmans

-        Adriaen Roeloff van Kilsdonck

-        Lambert Donckers

-        De weduwe van Roeloff van Kilsdonck

 

Bijschrift onder aan de lijst:

-        Corneli Backers

 

 

Op 31-3-1791 hebben schepenen van Veghel geresolveert om vragen van de Leen en Tolkamer te beantwoorden. Onder ander: Het getal der tappers en herbergiers met der selver naamen beginnende met de voornaamsten en soo vervolgens:

o   Maria Grootveld, weduwe Hendrik Gerbrnadts

o   Martinus van Heynsberge

o   Hendrikus van den Bosch

o   Jan van Zutphen

o   De kinderen van Lambert van Bogaert

o   De weduwe van Willem Otten

o   Gerrit van Roij

o   Johannis Snelders

o   Willem Verwegen

o   De weduwe van Peter van de Reyt

o   Wouter Wagemans

o   Jan Ketelaers

o   Jan Raymakers

o   Willem Heyermans

o   Arnoldus Boudewyn Hellings

o   Claas van Geffen

o   Peter Vervoort

o   Faas van de Reijt

o   Joris de Bie

o   Johannis Baltus van de Reyt

o   De weduwe van Gerrit van de Leemput

 

 

 

De illegale herberg en tapperij van Jan Rutten Cluijtmans

 

Op 20-4-1720 verklaarden vorster Bastiaen van de Werck, en ondervorster Jacobus van Orten dat zij op 18 maart jongstleden 'omgaande tot insamelinge zijnder eerste comparant ordinaire paaseijseren, en comende ontrent de huijsinge van Jan Rutten Cluijtmans alhier, dat den tweeden deponent tegens den 1 deponent zeijde: “Wij sullen bij Jan Rutten eens drincken.” Dat daar op hij eerste deponent zeijde: “Men tapt off houdt hier immers geen herberge.” Waarop hij tweede deponent replicerende zeijde: “Jaa, toch, want ik heb onlangs selffs twee luijden, zijnde van de Maascant, hooren verhalen, dat zij snagts aldaar hadde gelogeert en naar gedagte meer aen verteering moeten betalen als zij wel verteert hadde.”

 

De comparanten all pratende comende bij opgem(elte) Cluijtmans, vraagende naar de paaseijsere, die ook door de huijsvrouwe van den selven Cluijtmans in den corff is geleegt. Dit zijnde vraagde den tweeden deponent, off zij hem wel eens wilde beschencken. Waar op geantwoort woert: “Wij schencken hier niet, maar tappen voor gelt.” Seggende den 2 deponent: “Comt schenckt mij dan een roomerke,” ’t geene gedaen wiert, bij haar ook gedroncken en door den tweeden deponent ook is betaalt.

 

 

Op 24-3-1721 werden de buren van Jan Rutten Cuytmans: Laurens Geerit Jan Goossens en Daniel Hendrik Deenen, en ook Adriaen Roeloffs van Kilsdonk, over deze kwestie ondervraagd.

 

1. Haar deponent affvragende oft tzedert october 1719 tot octob(er) 1720 niet verscheyde malen zijn geweest ten huyse van Jan Rutten Cluijtmans?

 

De drije deponenten verclaren van jaa.

 

2. Off zij aldaar niet hebben oft in haar presentie door andere is gecommandeert en ook geconsumeert tzij bier oft jenever en ook is betaelt?

 

De 2en eerste deponenten verclaren dat zij ontrent een jaar geleden neffens verscheijde andere persoonen zijn geweest ten huijse van gemelte Jan Rutten Cluijtmans en aldaar den wijncoop over eenige coopmanschappen die ten huijse voorscreven wierdt gedaen hebben helpen consumeren. Dat ook de betalinge deselve verteeringe door den coper en vercoper is geschiet in haar presentie.

 

Den 1en deponent verclaart verders daar bevoorens en daar naar int selve jaar met andere persoonen ten huijse als voor te zijn geweest ende jenever te hebben gecommandeert, ook geconsumeert, en ook ter presentie van den selven Cluijtmans te hebben betaelt.

 

Den laatsten deponent verclaart verscheijde male tusschen october 1719 ende 1720 ten huijse van Jan Rutten Cluijtmans jenever te hebben gecommandeert in desselffs presentie en selffs met hem Jan Rutten gedroncken en oock betaelt.

 

3. De deponenten affvragende wat hem verders ontrent het houden van herberge en tapneeringe van den selve Jan Rutten Cluijtmans kennelijk is?

 

De 2 eerste deponenten verclaren haar wel kennelijk te zijn dat ten huyse van Jan Rutten Cluijtmans voors(creven) int genoemde jaar genogsaam publicq herberge wiert gehouden, jaa selffs vreemde persoonen was logeerende.

 

Den laatste deponent verclaart vant logeeren niets te weten, maar wel dat hij publicque herber(g) was houdende en ook noijt drank is geweijgert als hij commandeerde, te weten voor sijn gelt.”

 

 

Op 30-6-1721 werden ook Goort Tunis Jans, Matijs Geerit Jan Goossens, Jan Hendrickx, Matijs Jans van den Hurck en Daniel van Bergijk ondervraagd.

 

1. Off zij vier eerste deponenten niet zijn ingesetenen en nageburen van Jan Rutten Cluijtmans ende den laatsten inwoonder en herbergier alhier?

 

De deponenten verclaren als in den text.

 

2. Off zij deponenten eenige jaren herwaarts en selffs niet onder jare begonnen octob(er) 1719 verscheyde malen zijn geweest ten huijse van Jan Rutten Clijtmans ende aldaar gecommandeert oft door andere zien commandeeren eenigen dranck oft gedistileerde wateren, even als in andere herberge, en ook betaalt off zien betalen?

 

De 4 eerste deponenten verclaren soo nu en dan wel in den huijs te zijn geweest, dog verders vant vraagpoint niet te weeten.

 

Den laatsten deponent verclaart verscheyde malen soo alleen als met ander geselschap ten huijse van opgemelte Cluijtmans te zijn geweest en laatselijck naar zijn best onthout ont(rent) april 1720 aldaar jenever en ook gecommandeert ende betaelt ende door andere ook sien betalen.

 

3. Off haar deponenten niet bekent is dat ten huijse van opgem(elte) Cluijtmans eenig jaren herwaeerts herberg wiert gehouden, dan oft zij sulcx van andere luijden niet meenigmael hebben hooren seggen en verclaren dat aldaar herberg wiert gehouden en tijde van Badaff bedevaart off andere tijde veele menschen opquamen?

 

De drije eerste deponenten verclaren eenpariglijck gesien te hebben dat ten huijse van genoemde Cluijtmans verscheijde persoonen soo op Badaff bedevaart als andersints opquamen en logeerde, en ook meenigmaal van andere luijden hooren seggen dat ten selven huijse getapt ende geschonken worden.

 

Den 4 deponent verclaart ten opsigte vant logeeren niet precies gesien te hebben, egter sulx verscheijde malen als mede het tappen en schencken hooren seggen.

 

Den laatsten deponent verclaart verscheijde andere persoonen gesprooken te hebben, die aldaar hadden gelogeert, evenals in andere herbergen en dat zij persoonen nog zijde dat zij den gehbeelen nagt aldaar hadden gedroncken, en wanneer smorgens soude vertrecken een geheel reij schrapkens voor haar reeckening stonde.