Handpelmolentjes

Martien van Asseldonk

7 november 2014
Deze gegevens mogen gebruikt worden onder verwijzing naar: Martien van Asseldonk, www.oudzijtaart.nl

 

 

Schepenverklaring van 12-9-1754 ter voldoening van beschrijfbrief van stadhouder Juijn van 31 augustis, waarbij involge resolutie van Raad van State 13-8-1754 een verklaring verzocht wordt of er enige queerus of handt gruijtmolens zijn, en zo ja, hoe veel en door wie in eigendom, wanneer opgericht en hebben de eigenaars daartoe octrooi of admissie?

 

Antwoord: Neen, er zijn geen queerus of handgruijtmolens, wel enige handtpelmolentjens, maar die worden niet gebruikt om meel te malen. Hiervoor is geen octrooi nodog. Eigenaars zijn:

-         Johannes Arie Vogels

-         Antoni Scheij, molenaar alhier

-         Jan van Luijk

-         Hendrik Roijackers

-         Lijsbet Arie Vogels

-         Claes Johan Heesackers.

 

 

In 1842 was door de oliemolenaars Jan van Asseldonk (Molenstraat) en L. van de Wiel (Hoogeinde) gevraagd om ook gerst te mogen pellen.

 

Bronnen: Resolutieboeken; BHIC, Provinciale Staten, 17-5460; G.C.W. Wonder, Molens te Veghel IX, Vehchele 1983, 103-110.