De lopen op het Beukelaar

Martien van Asseldonk

18 november 2014

Deze gegevens mogen gebruikt worden onder verwijzing naar: Martien van Asseldonk, www.oudzijtaart.nl

 

 

Uit de dorpsrekeningen

 

-        1798: Item als voor betaalt aan Willen Jan Boxmeer voor een halve dag arbeytsloon vant grave in de loop der gemeente int Beukelaers Broek 0-5-0

 

-        1801: Volgens de ordonnatie en quitantie betaalt aan Hendrik Clerx voor 18 ½ dag arbeytsloon int opgrave van gemeentens loop aant Beukelaer en ook in den Ekelcamp à 6 stuyvers daags de somme van 5-11-0

 

-        1802: Volgens ordonnantie en quitantie betaald Jacobus Clerx, Johannes Verstappen en Johannes van den Hurk voor gedaane arbeyd aan den Beukelaarse loop en ’t schoor 17-5-0

 

-        1802: Volgens ordonnantie en quitantie betaald Antony van den Hurk, Johannes Verstappen, Jacobus Clerx en Johannes van den Hurk voor arbeidsloon verdient aan den loop int Heys Broekje en aan den dijk opt Beukelaar de somme van 24-15-0

 

Op de volgende kaart zijn de Beukelaarse DIjk, Beukelaarse loop, de genoemde schoor en de lopen in het Beukelaars Broek aangegeven. De lopen zijn met een blauwe lijn getekend.

 

Loop Beukelaars Broek.jpg