Een nieuwe sloot bij de Krekelshof

Martien van Asseldonk

18 november 2014

Deze gegevens mogen gebruikt worden onder verwijzing naar: Martien van Asseldonk, www.oudzijtaart.nl

 

 

De dorpsrekening van 1790-1791 vermeldt:

 

-        betaelt aen Johannis van Doren en vier andere personen voort graven van eenen nieuwe sloot op de gemeente aen de Crekelshof tot een weg, samen 7-16-0

 

Vermoedelijk betreft het de sloot die op onderstaande kaart met een blauwe lijn is aangegeven. Deze sloot liep van de Krekelshof naar een streek percelen die in 1791 aan particulieren verkocht werd. Deze strook kan in 1790 al afgemeten en uitgezet zijn geweest.

 

Krekelshof.jpg