Een dijk en schoren in het Dorshout

Martien van Asseldonk

24 november 2014

Deze gegevens mogen gebruikt worden onder verwijzing naar: Martien van Asseldonk, www.oudzijtaart.nl

 

De volgende vermeldingen uit de dorpsrekeningen hebben we niet op de kaart kunnen plaatsen. De buurtschap Dorshout liep eertijds door tot voorbij de huidige haven.

 

-        1788-1789: betaalt aen Lambert Klerx cum suis van arbeytsloonen int bepoten van eenen nieuwen dyk int Dorshout en vragten van berken, heester en willige pooten, samen 22-16-0

 

-        1802: Volgens ordonnantie en quitantie betaald aan Gysbert Hoofs, Roelof van Eyndhoven, Willem Welten, Hendricus Smits en Hendricus van der Aa voor gedaane arbeid aan de gemeentens pooting int Dorhout int setten van schooren en palen aan dezelve, als meede voort slype der ketting en setten van paalen by de meeting door de landmeeter de somme van 27-15-0

 

-        1805: Volgens ordonnantie en quitantie betaald aan Hendricus Nouwens, meester timmerman, de somme van 11-12-0 voor het maken en leveren van een schoor of buis aan de nieuwe erven in Dorshout 11-12-0

 

Dorshout.jpg