De vonders op het pad van het Havelt naar de Hei

Deze gegevens mogen gebruikt worden onder verwijzing naar: Martien van Asseldonk, www.oudzijtaart.nl

 

Het voetpad van het Havelt naar de Hei wordt in 1662 al genoemd onder de paden die door de rotten onderhouden moeten worden. Ook in de ordonnantie van 28-8-1760 wordt dit pad genoemd: het Havelts rot en het Hamsch rot moeten tesamen onderhouden den voetpat lopende na Uden beginnende op den Nieuwen dyck na Uden lopende.

 

Dit pad liep kaarsrecht in het verlengde van de Udense Dijk die in 1758 werd aangelegd. Het pad zal daarom wel tegelijk met de Udense Dijk, of kort daarna rechtgetrokken en verbeterd zijn.

 

Het bestek van de aanbesteding van het tien-jarige onderhoud van de schoren, vonders en brugjes op de wegen door de Veghelse gemeint van 24-8-1761 vermeldt:

 

-        Op de gemene herbaan van den brug na Creytenburg is ontrent Corsica gelegen een schoor

 

En de aanbesteding van 17-8-1772:

 

-        Op den voetpat vant Havelt na Uden moeten twee vonderen

 

Op onderstaande kaart is het pad met een rode lijn getekend en de plaatsen van de vonders zijn met een blauwe stip aangegeven.

 

Pad havelt Hei.jpg