De Gelderse oorlogen van 1524-1528 en 1533

Martien van Asseldonk

19 december 2014

Deze gegevens mogen gebruikt worden onder verwijzing naar: Martien van Asseldonk, www.oudzijtaart.nl

 

1

grond hiervan komen we tot de volgende conclusies.

In 1524 werden de vijandigheden tussen Brabant en Gelre hervat toen Orthen door de Geldersen in brand gestoken werd en het vee geroofd. De stad trok uit met ongeveer honderd ruiters en honderd voetknechten en veel Geldersen werden gedood of gevangen. Driel, Rossum en Heerwaarden werden verbrand. De Geldersen brachten op hun beurt schade toe aan Tilburg, Reusel, Borkel en Heeze. Ze werden verdreven en opnieuw werd er een bestand gesloten.

 

In 1528 vielen drieduizend Gelderse soldaten vanuit het zuiden via de Peel Brabant binnen. De weerbare mannen werden per klokslag opgeroepen om het land te verdedigen. Vermoedelijk zijn toen ook in Veghel de weerbare mannen per klokslag opgeroepen geweest. Op 1 juni 1528 werden de Geldersen verslagen op de heide tussen Heeze en Leende.

 

Later in dat jaar verbrandden de Geldersen Oss en Nuland. Ze werden door een leger ruiters onder leiding van de hoogschout van 's-Hertogenbosch teruggedreven. Op 5 oktober 1528 werd vrede gesloten.

Het stadsbestuur van Helmond verklaarde op 15 augustus 1529, dat tijdens de laatste oorlog Helmond van 's-Hertogenbosch bevel kreeg ‘dat wij onse stadt souden stercken metten grachten te wijen, lantweren ende dreyboemen ende alle stercten te repareeren omme die vianden der Gelderssen te wederstaen, keren ende scutten’.

 

Rond 1533 werd getwist over de belening van Boxmeer. De inwoners van 's-Hertogenbosch waren beducht dat de hertog van Gelre de heerlijke rechten in Boxmeer van de hertog van Brabant zou kopen. Hierdoor zou Gelre een bruggenhoofd aan de Brabantse zijde van de Maas krijgen. Floris van Egmond, graaf van Buren, die de heerlijkheid Cuijk en Grave in pand hield van de hertog van Brabant, werd door 's-Hertogenbosch en de andere plaatsen in de Meierij financieel in staat gesteld, om de heerlijkheid Boxmeer te kopen.