Diensten geleverd in de periode 1649-1664 (vrede)

Martien van Asseldonk

11 december 2014

Deze gegevens mogen gebruikt worden onder verwijzing naar: Martien van Asseldonk, www.oudzijtaart.nl

 

 

Het jaar 1649

 

Dorpsrekening van 1649-1650:

 

Optten 12 augusti Geryt Henricx, Goordt Peter Rutten gevaceert tot Roij aengaende de repartie van wegen het kerss gelt ende doen verteert, 2-11-0

 

Item hier naer volgende verscheyde aengenomen kerren tot dienste van sijn hoocheijt de prince van Groningen ende meer andere heeren:

 

In den erste betaelt aen Goordt Peter Rutten ende Geryt Henricx dat se vyff dagen hadde geweest naer Breda met de bagagie van syn hocheyt, 24-0-0

Micgiel Donckers ende Aert Aertssen sijnen swager vijff dagen gevaceert met een kerre met twee perden, 25-0-0

Arien Daniels ende Henric Jansen vijff dagen gevaceert als boven, 25-0-0

Thonis Jan Thonis ende Jan Cornelissen oyck vyff dagen uijt geweest met de selve bagagie, 27-10-0

Daendel Roelofs ende Claes sijnen broeder oyck een kerre met twee perden, 27-10-0

Steven Gielens ende Jan Peter Huyberts oyck een kerre met twee perden tot dijen eijnde gevaceert, 25-0-0

Item alnoch geschoncken aen mijn heere Sommerdyck tot syn keucken dienende doen hij was logerende tot Moergestel om wilbraet hen nodich, ende dat tot .. mochte dienen van de gemyte , bedragende ter somme van 210 guldenwelcke hij noch was eyssende van den jare 1646 ende 1647 ter oorsaken dat dyenmael onsen dorpe verscheyden diensten hadden gedaen.

 

Item

5182