Diensten geleverd in de periode 1714-1740 (vrede)

Martien van Asseldonk

8 december 2014

Deze gegevens mogen gebruikt worden onder verwijzing naar: Martien van Asseldonk, www.oudzijtaart.nl

 

 

In de periode 1714-1740 heerste er vrede.

 

Het jaar 1714

 

Dorpsrekening 1714-1715:

 

-       6 junij tot den 25 july 1714 gegeven aen de soldaten die op de vagabonden gingen, 1-10-0

-       aen Goort Jan Goorts van Dooren wegens inlogeringe van twee soldaten in den jaere 1711, 0-15-0

-       aan Martten Oppers ad idem, 0-15-0

-       den 27 meert 1714 hebben voorgespannen aen koetsen en wagens van den oversten van de Deense troupen naer de stadt Grave ende gebracht tot door Zeelandt toe Jacob Martens van den Tillaer sijn paert, 1-0-0

-       Anthonij Dirck Tijbos, 1-0-0

-       Jenneken SIjmons van Rixtel, 1-0-0

-       Henrick Willem Peters, 1-0-0

-       Int jaer 1713 is vergete Lambert Arien Meussen ge(pr)est door het lijfregiment van de koninck van Denemarcken, daer voor 1-0-0

 

-       27 maert voorgespannen aen de voorschreven koetsjes en wagens naer de stadt Grave Hoogard Melis van Dieperbeeck met twee paerden, 2-0-0

-       Gijsbert Lenart Smits, 1-0-0

-       Den 27 maert de naevolgende persoonen gespannen voor de koetsen en wagens van de voorschreven overste als Dirck van den Tillaer twee paerden, 2-0-0

-       Corstiaen van de Ven, 1-0-0

-       Willem Jan Sijmonts comt voor karvracht, 1-0-0

-       Jan Frans Denissen, 1-0-0

-       Henrick Jan Ariens, 1-0-0

-       Gerit Gerits Verweteringh, 1-0-0

-       Jan Donckers, 0-10-0

-       Henrick Sijmonts, 0-10-0

-       Peter Jans, 0-10-0

-       Theunis Arien Theunis, 0-10-0

 

 

Het jaar 1715

 

Dorpsrekening 1715-1716: Geen betalingen aan soldaten en dergelijke gevonden.

 

 

Het jaar 1716

 

Dorpsrekening 1716-1717:

 

-       Aen Ariaen Jacobz betaelt wegens een arme soldate vrou naer Uden te voeren met de verteeringe, 1-0-0

-       25 meij 1716 alhier geingquartiert geweest het regiment van den heere grave van Althout

o   ende brengt den borgemeester van de nabueren onder Heijde in voor haere consumptie goet gedaen de somme van 28-5-0

o   den borgemeester van het Havelt ter saecke als voor, 22-0-0

o   den borgemeester van het Dorhout ter saecke als voor 32-10-0

o   den borgemeester van het Zontvelt ter saecke als voor 5-14-8

 

 

Het jaar 1717 en 1718

 

Dorpsrekening 1717-1718 en 1718-1719: Geen betalingen aan soldaten en dergelijke gevonden.

 

 

Het jaar 1719

 

Dorpsrekening 1719-1720:

 

-       aen den tamboir mede geweest zijnde op de jagt der vagebonden gegeven, 1-0-0

 

 

Het jaar 1720

 

Dorpsrekening 1720-1721:

 

-       Aen Daniel van Kilsdonck voor verteeringe by militaire gevallen, 6-2-0

 

 

Het jaar 1721 tot en met 1727

 

Dorpsrekeningen 1721-1722 tot en met 1727-1728: geen uitgaven voor soldaten en dergelijke gevonden

 

 

Het jaar 1728

 

Dorpsrekening 1728-1729:

 

-       Betaelt aen Leendert Peter Smits voor 't vaaren van een arme sieckelijke zoldaten vrouw naar Roy, 0-12-0

 

 

Het jaar 1729 en 1730

 

Dorpsrekening 1729-1730 en 1730-1731: geen uitgaven voor soldaten en dergelijke gevonden

 

 

Het jaar 1731

 

Dorpsrekening 1731-1732:

 

-        9 maij aen een bode brengende een brieff datter een regiment soude comen logeeren, 0-6-0

-        10 maij den boode brengende de quartiermeester betaelt, 0-6-0

-        Aen Goort Aart Goorts voor vaaren van een sieke soldaate vrouw naar Erp, 0-8-0

 

 

Het jaar 1732

 

Dorpsrekening 1732-1733:

 

-        Betaelt aen Jasper Aerts voor vragt met militaire naer Nimweegen, als mede van plavuijse uijt de stadt, twee mael dus te samen 6-5-0

 

 

Het jaar 1733

 

Dorpsrekening 1733-1734:

 

-        Jacobus van Orten comt voor vacatie int brengen van brieven naar Son, Roy en elders, als het geleyde van militaire het geheel jaar 4-0-0

 

 

Het jaar 1734 tot en met 1740

 

Dorpsrekening 1734-1735 tot en met 1740-1741: Geen betalingen aan soldaten en dergelijke gevonden.