BHIC, Archief van het Provinciaal bestuur, toegang 17, inv. nr. 47.

 

Lijst der personen die ten gevolge de militaire conscriptie der Fransche leger gedient hebben en welke door derzelver familien te Veghel woonachtig veronderstelt werden in Rusland krijgsgevangen te zijn gemaakt.

 

Naam

 

Voornamen

Geboortedag

Wanneer in dienst getreden

Regiment

Laatst teken van leven

van der Velden

 

Hendricus

5-12-1792

april 1813

21 Regiment, 4 Campagnie Infanterie

Was den 17 Mey 1813 in Wezel

 

van Dalen

 

Rogerus

22-10-1780

1811

125 Regiment, 3 Batiljon, compagnie Veltgew.

Was in 1806 in Hollandse dienst getreden en in 1811 onder de Fransche overstoken heeft daarna geen tyding gehad

Timmers

 

Petrus Hendricus

25-6-1789

6-2-1813

45 Regiment, 5 Batiljon, 3 Compagnie Infanterie van Ligne

Was uit de reserve in 1813 opgevraagd, bevond zich den 9 juny 1813 te Luik

van den Berg

 

Jan Arie

5-5-1792

april 1813

Appr. maren 9 Compagnie 16 equipage de flotillen anport de (..) rest.

Was in october 1813 te Frankfort

de Leest

 

Antonij Jan

6-1-1792

april 1813

122 Regiment Infanterie van Ligne

Was in november 1813 in Mentz

van Veghel

 

Lambert Adriaan

10-4-1789

3-11-1811

33 Regiment Infanterie, 3 Batiljon, 2 Compagnie

Is den 17 november 1812 door de Russen krygsgevangen gemaakt

van der Heyden

 

Theodorus

21-8-1793

september 1813

onbekend

Bevond zich in 1813 by Mentz

Verbruggen

 

Petrus Lambertus

21-1-1793

oktober 1813

1 Regiment Infanterie van Ligne, Grenadier Compagnie

Bevond zich in november 1813 by Mentz

van Asseldonk

 

Jan Dirk

15-2-1789

24-10-1811

33 Regiment Infanterie, Jager 4 Batiljon, 6 Compagnie

Bevond zich den 21 april 1812 te Bromberg in Poolen

van Berkel

 

Matteus Dirk

8-3-1789

24-10-1811

33 Regiment Infanterie, Jager 4 Batiljon, 5 Compagnie

Bevond zich den 21 april 1812 te Bromberg in Poolen

van de Ven

 

Paulus Hendrik

18-8-1789

13-4-1812

146 Regiment, 2 Batiljon, 4 Compagnie, Infanterie van Ligne

Bevond zich den 25 junij 1813 by de stad Kolberg in Heykone, was eerst onder de cohorten geweest

Verweegen

 

Hendrikus Willem

17-4-1790

13-4-1812

146 Regiment, 2 Batiljon, 1 Compagnie Infanterie van Ligne, 2 Divisie 5 Koorarmee

Bevond zich den 25 junij 1813 by de stad Kolberg in Heykone, was uit de reserve onder kohorte geligt

van Eerdt

 

Marten

30-11-1789

13-4-1812

146 regiment 2 Batiljon Infanterie van Ligne, 2 Divisie, 5 Koorarmee

Bevond zich den 25 junij 1813 by de stad Kolberg in Heykone, was uit de reserve onder kohorte geligt

Heesackers

 

Theodorus

 

31-8-1793

25-9-1813

138 Regiment, 1 Batiljon, Compagnie, Infanterie Fuseliers

Bevond zich den 20 november 1813 boven Mentz

de Leest

 

Theodorus

1-3-1793

25-9-1812

62 Regiment fuselier

Bevond zich den 6 january 1814 by Metz

van Mierlo

 

Johannis

26-7-1793

oktober 1813

27 Regiment fuseliers

Was in november 1813 te Mentz

Vogels

 

Antony Hendrik

1-8-1788

mei 1813

onbekend

Was den 1 november 1812 te Luyk, doch weet niet onder welke corps, uit de reserve gevraagd voor de kohorte

 

Aldus deze lijst volgens opgaav en verzoek van de familien der bovengenoemde personen opgemaakt en gesloten op heden binnen Veghel den twee en twintigste December 1800 en veertien. J. de Kuyper, burgemeester.

 

 

BHIC, toegang 16, prefect Department Monden van de Rijn,  inv. nr. 1454, staat van deserteurs en dienstweigeraars 1810-1813: Uit Veghel worden genoemd: André van den Berg ( geboren 03-10-1788) en Antoine Henri Vogels (geboren 01-08-1789) Antoine Henri Vogels diende bij het 49e Regiment Compagnie Infanterie van Ligne. Hij is bij die eenheid gekomen op 21 april 1813.